Для забезпечення наших громадян, зокрема соціально вразливих  категорій населення, якісними та доступними соціальними послугами та підтримкою на території нашої громади функціонує КО «Центр надання соціальних послуг» Іршавської міської ради.

З жовтня 2023 році в штаті ЦНСП працює  фахівець із соціальної роботи для забезпечення якісного та ефективного надання базових соціальних послуг вразливим категоріям населення нашої громади відповідно до Державних стандартів.

З метою виявлення сімей, які мають ризик потрапити та/або перебувають в складних життєвих обставинах, Центром надання соціальних послуг протягом січня - грудня 2023 року обстежено 110 сімей/осіб в яких виховується 85 дітей, здійснено оцінювання потреб у соціальних послугах відповідно до Акту оцінювання потреб сім’їособи та надано більше 100 соціальних послуг, зокрема послуги консультування, інформування з питань соціального захисту населення, допомога в оформленні соціальних допомог по малозабезпеченості, багатодітним сім’ям, субсидій,  оформлення посвідчення багатодітної сім’ї, сприяння у працевлаштуванні, налагодження та відновлення соціальних зв’язків, соціальна профілактика, попередження жорстокого поводження з дитиною, домашнього насильства, формування навичок відповідального батьківства та ін...

ЦНСП активно працює над популяризацією сімейних форм виховання (прийомних сімей/дитячих будинків сімейного типу) серед населення громади,  цього року була створена нова прийомна сім’я, яка взяла на виховання 2 дітей, позбавлених батьківського піклування. Тож на території Іршавської міської ради функціонують вже 4 прийомні сім’ї в яких виховується 8 дітей-сиріт/дітей, позбавлених батьківського піклування. ЦНСП забезпечує постійний соціальний супровід  прийомних сімей, який передбачає надання комплексу соціальних послуг з метою захисту прав та інтересів прийомної дитини, а також забезпечення необхідних умов для оптимального функціонування прийомної сім'ї, росту та розвитку дитини.

У зв’язку з війною велика увага приділялася внутрішньо переміщеним  сім’ям, які змушені були залишити свої домівки та переміститися на територію нашої громади. Таким сім’ям надавалася психологічна, гуманітарна допомога, сприяння в оформленні тих чи інших документів.

 Не залишаємо поза  увагою тих, хто найбільше її потребує: одиноких осіб похилого віку, осіб з інвалідністю,  які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.  За 2023 рік соціальну послугу «Догляд вдома»  отримали 81 особа.  Соціальна  послуга передбачає  надання повного комплексу найважливіших заходів щодо забезпечення  життєдіяльності отримувачів послуги.  Дану категорію осіб обслуговує 7 соціальних робітників, які протягом року здійснили 6800 відвідувань підопічних та надали різні види послуг (закупка та доставка продуктів, медикаментів; приготування їжі; прибирання житла; оплата комунальних послуг, інформування з соціальних питань та ін..). Соціальна послуга «Догляд вдома» надається відповідно до Державного стандарту, на всіх отримувачів послуги ведуться особові справи, укладені договори про надання соціальної послуги, проводиться комплексне визначення індивідуальних потреб особи та складаються індивідуальні плани роботи. 

Тісно налагоджена співпраця з волонтерськими організаціями, які розташовані на території громади та надають всіляку підтримку нашим отримувачам соціальних послуг.

Протягом року, за сприянням міського голови, систематично надавалася гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів, засобів гігієни та догляду, одягу та взуття б/в, солодких подарунків для одиноких осіб похилого віку, дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, малозабезпечених та багатодітних сімей громади.

На постійній основі під час навчального року проводяться  робота з підростаючим поколінням у вигляді бесід, лекцій щодо здорового способу життя та попередження девіантної поведінки. З вересня по листопад  2023троку у 5 закладах освіти проведено такі лекції якими охоплено 185 учнів.

Директор ЦНСП та фахівець із соціальної роботи постійно працюють над вдосконалення та підвищенням своїх знання шляхом участі у тренінгах/семінарах/вебінарах з актуальних питань соціальної сфери.

Проблемним питанням у наданні соціальних послуг так і залишається незначна підтримка громади з боку держави у забезпеченні кадровими, фінансовими та іншими ресурсами, які є  необхідними для впровадження та розвитку соціальних послуг.

Основним планом роботи на 2024 рік - розвиток та вдосконалення надання соціальних послуг відповідно до Держстандартів, забезпечити введення достатньої кількості посад фахівців із соціальної роботи, а також  посади психолога, яка необхідна для надання якісної психологічної допомоги та підтримки сім’ямособам, які її потребують,   визначення потреб населення у соціальних послугах та розширення видів послуг відповідно до результатів оцінки, сталість у наданні соціальних послуг через включення заходів щодо організації надання соціальних послуг до програмних документів розвитку громади.

Також одним з важливим напрямком роботи фахівця із соціальної роботи  у 2024 році  стане робота з військовослужбовцями, ветеранами війни, членами сім’ї загиблого (померлого, полоненого, зниклого безвісти) ветерана війни, адже через військову агресію російської федерації, з’являється дедалі більше осіб даних категорії, які потребують комплексну соціальну та психологічну підтримку з боку фахівців та громади в цілому.

КО «Центр надання соціальних послуг» Іршавської міської ради  постійно працює над покращенням якості надання соціальних послуг згідно затверджених Державних стандартів.

В.о. директора                                 Марина Сокач