Іршавська міська рада

Закарпатська область, Хустський район

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Дата: 05.01.2024 18:28
Кількість переглядів: 104

Детальний план території земельної ділянки площею 0,3978 га за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с.Брід, урочище "Під Грунею", №б.н., кадастровий номер:2121981200:02:001:0182 для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій.

          1.Замовник: Замовником проекту є виконавчий комітет Іршавської міської  ради

Юридична адреса: 90100, Закарпатська обл., Хустського району, м.Іршава, площа Народна, 2.

 

          2. Вид та основні цілі документа державного планування:

          Детальний план території з метою визначення планувальної організації та розвитку території коригування положень генерального плану с.Брід та оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки під землі для розміщення та екслуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, за адресую: с.Брід, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

          3.Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

          Об’єкт цього дослідження, знаходяться в південній частині с.Брід

          Цільове призначення земельної ділянки –  для розміщення та екслуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Площа території становить 0,3978 га.

          На проектованому об’єкті передбачається нове будівництво офісу та СТО, допоміжних будівель та споруд.

          Запроектований об’єкт  відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2019  «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ», та Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів.

          4. Ймовірні наслідки від господарської діяльності.

          А) Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. (Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності).

          У процесі будівництва та експлуатації можливе виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме;.

          Відходи.

          Відходи, (побутове сміття), що будуть утворюватися під час експлуатації збираються в контейнери, та вивозяться спеціалізованим організаціями згідно графіку та по мірі необхідності.

          У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів, – необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.

          Поверхневі та підземні води.

Відведення поверхневих стічних вод передбачено з території благоустрою і проїздів вертикальним плануванням відкритим способом по поверхні.

         

          Ґрунт та надра.

          У процесі експлуатації земельної ділянок створення додаткових негативних впливів на грунт та надра не передбачається.             

          Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу.     Всі майданчики, під’їзди та доріжки передбачаються з влаштуванням мощення з елементів ФЕМ. Типи покриття прийняти із дотриманням діючих норм, виходячи з експлуатаційної доцільності.

         

          Атмосферне повітря.

          Шкідливий вплив на атмосферне повітря від господарської діяльності не передбачається.

          Акустичний вплив.    

Під час експлуатації рівень технологічного шуму не перевищуватиме 75 ДБ.

          Світлове, теплове та радіаційне забруднення. 

          Очікування перерахованих впливів від діяльності не передбачається.

         

          Флора та  і фауна.

          З огляду на характер запланованих робіт, впливу на місцеву фауну та флору не очікується.

          Тверде покриття не передбачає знищення рослин чи тварин.          

          Геологічне середовище.

          Очікується позитивний вплив.

 

          Технологічні  ризики - аварії,  що можуть вплинути на здоров’я населення.

          Б)  Для територій з природоохоронним статусом:

          Запроектований об’єкт   не має впливу на  природоохоронний об’єкт.

          В) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

          Виконання та реалізація детального плану зазначеної ділянки не матиме негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

          5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

          Альтернативні земельні ділянки, які би відповідали аналогічним санітарним, екологічним та будівельним вимогам на території міста не розглядаються.

 

          6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та  здоров’я населення:

– щодо охорони атмосферного повітря;

– охорона поверхневих та підземних вод,  ґрунтів;

– заходи щодо пожежної безпеки;

– відновлюванні та охоронні заходи.

          Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

 

          7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

          Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:

  • проведення комплексного благоустрою території, в т.ч., озеленення території.
  • заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами. Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватись з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України.

         

          Заходи щодо пожежної безпеки.

          Витримані протипожежні відстані. Для забезпечення пожежної безпеки містобудівною документацію передбачається використання існуючого пожежного депо. Зовнішнє гасіння пожежі на території передбачається від пожежних гідрантів не більше 150 м один від одного, 2,5 м від краю проїзної частини, не ближче 5 м від стін будівлі. Конкретне місце розташування пожежних гідрантів буде вирішуватися під час проектування на стадії РП.

          На території забороняється розведення вогнищ, спалювання відходів.

          Плануються завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою розроблені переліки заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують поточну діяльність.

 

          Захисні заходи  цивільної оборони.

          Захисні споруди на території об’єкту проектом не передбачені.

          Під час небезпеки евакуація персоналу планується власним автотранспортом та/або організація транспортування автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з ДСНС  Закарпатської  області.

          Запобігання можливості проведення диверсійних або терористичних актів і стороннього втручання в діяльність об’єктів.

          Для попередження та захисту об’єкту необхідно проведення наступних попереджувально-захисних заходів:

– проведення ретельного відбору персоналу, та співробітників охорони підприємства;

– чітке визначення повноважень, обов’язків і завдань персоналу об’єкта і співробітників служби безпеки;

– підготовка і проведення періодичних оглядів об’єкту, з чітким зазначенням пожежо небезпечних та техногенно небезпечних місць;

– забезпечення всього персоналу засобами індивідуального захисту.

          Для забезпечення безпечного функціонування об’єкту і запобігання можливих терористичних актів на його території рекомендується:

– передбачити освітлення входу та прилеглої території в нічний час.

- передбачити заходи щодо пожежної безпеки для об’єкта;

– збереження та раціональне використання енергетичних ресурсів шляхом використання сучасного високоефективного теплового та електроосвітлювального обладнання.

          Компенсаційні заходи.

          На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватись в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

 

          8.       Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

          Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме таку інформацію:

1) Основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території;

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

6) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

7) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

8) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

          Зауваження та пропозиції подавати  до виконавчого комітету Іршавської міської ради. Контактна особа: моб. номер: +380-99-737-84-36 –Попдякуник Марина Іванівна

 

Строк подання зауважень і пропозицій становить 10 днів з дня оприлюднення повідомлення.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь