ПОВІДОМЛЕННЯ  про оприлюднення проєкту Стратегії розвитку Іршавської міської територіальної громади на період до 2027 року, Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Іршавської МТГ та Звіту про СЕО Стратегії розвитку та Плану на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Іршавської МТГ.

1. Повна назва документа державного планування:

Стратегія розвитку Іршавської міської територіальної громади на період до 2027 року та План заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Іршавської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану реалізації на період 2027 року, в т. ч. звіт про СЕО.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Іршавська міська рада.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: Датою початку громадського обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Іршавської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Іршавської міської територіальної громади на період до 2027 року є дата оприлюднення проєктів Стратегії розвитку Іршавської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Іршавської міської територіальної громади на період до 2027 року, а також звіту про їх стратегічну екологічну оцінку на офіційному веб-сайті Іршавської міської ради та внесення зазначених документів до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості – 21 листопада 2023 року. Строк проведення громадського обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Іршавської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Іршавської міської територіальної громади на період до 2027 року – 30 днів (до 21 грудня 2023 року).

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в електронному вигляді на адресу: sektorekonomir@gmail.com з поміткою в назві листа: «До звіту про СЕО») зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Іршавської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Іршавської міської територіальної громади на період до 2027 року. Усі одержані протягом встановленого строку зауваження і пропозиції будуть обов’язково розглянуті замовником і внесені до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. За результатами розгляду замовник врахує одержані зауваження або вмотивовано їх відхилить.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): Спосіб участі громадськості – у письмовій формі (надання письмових зауважень і пропозицій).

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Відділ економічного розвитку та інвестицій Іршавської міської ради (адреса: місто Іршава, площа Народна, буд.2, Хустський район, Закарпатська область, 90100 sektorekonomir@gmail.com ).

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Відділ економічного розвитку та інвестицій Іршавської міської ради (адреса: місто Іршава, площа Народна, буд.2, Хустський район, Закарпатська область, 90100 sektorekonomir@gmail.com  з поміткою в назві листа: «До звіту про СЕО»).

Зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Іршавської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Іршавської міської територіальної громади на період до 2027 року приймаються протягом 30 днів з дня їх оприлюднення (21 листопада 2023 року).

Пропозиції, що подаються, повинні містити обґрунтування з врахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної із здоров’ям населення, що стосується документа державного планування  проєкти Стратегії розвитку Іршавської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Іршавської міської територіальної громади на період до 2027 року, а також звіт про їх стратегічну екологічну оцінку оприлюднено та розміщено на офіційному веб-сайті Іршавської міської ради за посиланням: https://irshavaotg.gov.ua/strategiya-rozvitku-gromadi-11-40-50-20-03-2023/

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:

Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводяться.

Строк громадського обговорення та консультування становить 30 днів з дня оприлюднення повідомлення і триває до 21.12.2023 включно.

1. ЗВІТ про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Іршавської міської територіальної громади до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Іршавської міської територіальної громади до 2027 року

2. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ та Плану заходів до 2027 року.