ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акта

«Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Іршавської міської територіальної громади».

 

На виконання вимог ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» відповідно до вимог Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308, затверджується звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта:

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер:

Рішення вісімнадцятої сесії  Іршавської  міської ради VIII скликання від 10.08.2022 року № 2124 «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Іршавської міської територіальної громади».

Назва виконавця заходів з відстеження:

Відділ економічного розвитку та інвестицій Іршавської міської ради.

Цілі прийняття акта:

Даний регуляторний акт спрямований на встановлення нормативно врегульованих прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою території громади, а також забезпечення діяльності підприємств різних форм власності та проживання мешканців в умовах, які відповідають належним санітарно-гігієнічним нормам і правилам, підвищення свідомості мешканців територіальної громади та суб’єктів господарювання щодо утримання території гв належному санітарному стані, вдосконалення системи регламентації благоустрою території громади, утримання в належному стані територій населених пунктів, поліпшення якості благоустрою, забезпечення чистоти і порядку в Іршавській міській територіальній громаді.  

Строк виконання заходів з відстеження:

Відстеження проводилось з 01.03.2023 по 31.03.2023

Тип відстеження:

Базове

Методи одержання результатів відстеження: під час відстеження результативності регуляторного акта були використані статистичні методи одержання результатів відстеження.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

відстеження  результативності даного акта здійснюється за показниками, які пов’язані з його цілями, а саме:

  • кількість скарг та пропозицій від мешканців населених пунктів громади;
  • кількість складених протоколів про адміністративні порушення у сфері благоустрою;
  • сума надходжень до міського бюджету від сплати штрафів за адміністративні порушення у сфері благоустрою.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Відстеження проводилось за наступними показниками:

Показники результативності

Базове відстеження

за період

01.03.2023 – 30.03.2023

Кількість скарг та пропозицій від мешканців громади

9

Кількість складених протоколів про адміністративні порушення у сфері благоустрою

6

(ст.152 КУпАП)

Сума надходжень до міського бюджету від сплати штрафів за адміністративні порушення у сфері благоустрою (грн)

 

3125,00

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Проведене базове відстеження.

Висновок про ефективність даного регуляторного акта можна буде зробити за результатами повторного відстеження результативності регуляторного акта.

 

 

Міський голова                                                                   Віктор СИМКАНИНЕЦЬ

Вик. Меренич О.І.