Відділом юридичного забезпечення та кадрової роботи міської ради постійно здійснюється робота пов’язана з організацією претензійної і позовної роботи, представлення у встановленому законодавством порядку інтереси міської ради та її виконавчого комітету в судах, інших органах під час розгляду правових питань, своєчасне вжиттю заходів на ухвали суду, рішення чи постанови.

На контролі у відділі юридичного забезпечення та кадрової роботи міської ради наразі перебуває 32 судові справи.

Вказані справи, виходячи з предмету позову, поділяються на наступні категорії:

1) земельні спори (в т.ч. усунення перешкод у користуванні земельними ділянками; припинення права користування та права власності на земельні ділянки тощо), що розглядались в порядку цивільного та адміністративного судочинства;

2) два цивільні позови, що заявлені в межах розгляду кримінальної справи про стягнення збитків завданих кримінальним правопорушенням;

3) справи окремого провадження (встановлення юридичного факту, що мають юридичне значення, визнання особи недієздатною, встановлення опіки та піклування), що розглядаються в порядку цивільного судочинства.

Також, відділом юридичного забезпечення та кадрової роботи міської ради:

- підготовлено позов до орендаря про стягнення заборгованості по орендній платі за земельну ділянку у сумі 141 949 грн. Наразі, позов задоволено.

- підготовлено два відзиви на позовні заяви;

- близько 29 клопотань, заяв різного характеру до різних інстанцій суду;

- взято участь 7 судових засіданнях.

За період січень-лютий 2023 року відділом опрацьовано та погоджено:

  1. 30 проектів рішень виконавчого комітету Іршавської міської ради;
  2. 257 проектів рішень Іршавської міської ради;

3) підготовлено 54 розпорядження міського голови з кадрової діяльності.

Крім того, відділом юридичного забезпечення та  кадрової роботи міської ради систематично ведеться робота у наступних напрямках:

- Надання правової оцінки договорам, які укладаються міською радою чи її виконавчими органами.

- Участь в засіданнях комісій з питань захисту прав дитини.

- Участь в засіданнях адміністративної комісії.

- Участь в онлайн-семінарах, вебінарах, інших заходів.

- Робота, пов’язана із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок, особових справ та особових карток працівників міської ради у відповідності до вимог чинного законодавства України.

- А також, робота з ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних працівників за міською радою на період мобілізації та воєнного часу.

Відділом юридичного забезпечення та кадрової роботи міської ради забезпечується аналіз та доведення до відома посадових осіб місцевого самоврядування змін до чинного законодавства України.

 

Начальник відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи міської ради             Людмила КУРТИНЕЦЬ