Фінансовий відділ Іршавської міської ради є виконавчим органом міської ради, юридичною особою публічного права.

Основні напрямками роботи фінансового відділу протягом січня-лютого 2023 року:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики в межах територіальної громади;

- складено і затверджено розпис міського бюджету на 2023 рік;

- розроблено та доведено до головних розпорядників коштів міського бюджету лімітні довідки на 2023 рік;

- внесено, в установленому порядку, 10 довідок про зміни до розпису, забезпечуючи  протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням; 

- складено та затверджено паспорти по бюджетних програмах, виконання яких безпосередньо забезпечує Фінансовий відділ;

 - перевірено та погоджено 39 паспортів бюджетних програм головних розпорядників коштів міського бюджету;

- перевірено правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами та організаціями, які фінансуються з міського бюджету;

- постійно проводиться робота по забезпеченню виконання міського бюджету, разом з територіальними органами Державної податкової служби України, Державної казначейської служби України, іншими структурними підрозділами ради ;

- підготовлено і подано міській раді 1 офіційний висновок про обсяг залишків коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету на 2023 рік;

- щоденно здійснюється розподіл та перерахування коштів з рахунків міського бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів та іншим бюджетам відповідно до вимог чинного законодавства;

- погоджено 15 висновків та подано їх контролюючим органам щодо повернення помилково чи надміру зарахованих коштів до міського бюджету;

- подано на розгляд сесії міської ради 3 проекти рішень що стосуються бюджету територіальної громади;

- опрацьовано 36 документів вхідної кореспонденції;

- подано до департаменту фінансів облдержадміністрації та інших установ та організацій 31 інформацію що стосуються бюджету міської громади;

- працівники відділу взяли участь у 2 онлайн-семінарах щодо організації бюджетного процесу;

- перевірено всі проекти рішень міської ради, що стосуються затвердження місцевих регіональних програм чи внесення змін до них;

- працівниками відділу проведено розрахунки щодо забезпечення коштами у 2022 році на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ громади та оплату енергоносіїв закладів бюджетної сфери, з метою виявлення додаткових резервів;

- здійснюється щоденний аналіз надходжень до міського бюджету у розрізі платників податків та інформування міського голови з даного питання. Станом на 01.03.2023 року виконання дохідної частини бюджету міської територіальної громади ( без урахування трансфертів ) склало 119,2 відсотка ( або на 3930,1 тис.грн. більше плану на вказаний період);

- подано на розгляд сесії міської ради річний звіт про виконання міського бюджету за 2022 рік;

- начальником фінансового відділу видано 7 наказів по основній діяльності та 3 накази по особовому складу;

- постійно здійснюється контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу;

- розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

- здійснюються  інші передбачені законом повноваження.

 

Начальник фінансового відділу                             Оксана Пацкан