Протягом 2022 року відділом містобудування та архітектури Іршавської міської ради Закарпатської області видано та здійснено реєстрацію до Порталу Єдиної державної системи у сфері будівництва (Реєстру будівельної діяльності):
— будівельний паспорт на забудову земельної ділянки – 40 од.;
— повідомлення про 
відмову в наданні будівельного паспорта — 4 од.;
— містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва– 5 од.;
лист про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень-4 од.;
лист про те, що Містобудівні умови та обмеження не надаються- 1 од.;
видано наказів про присвоєння, зміну, коригування адреси об’єкта будівництва та об’єкта нерухомого майна – 36 од.;
відмов у видачі присвоєння, зміни, коригування адреси об’єкта будівництва та об’єкта нерухомого майна – 3 од.

- Витяг із містобудівної документації-1 од.
Крім того, за звітній період відділом видано:
акти обстеження житлово-побутових умов -301 од.;
акти обстеження факту проживання- 345 од.;
— узагальнено дані обліку захисних споруд цивільного захисту, які обліковуються в Іршавській територіальній громаді Хустського району протирадіаційних укриттів у кількості – 11 об’єктів;
— узагальнено дані обліку захисних споруд цивільного захисту, які обліковуються в Іршавській територіальній громаді Хустського району найпростіших  укриттів у кількості – 80 об’єктів;
— проведено інвентаризацію наявної містобудівної документації населених пунктів Іршавської територіальної громади;
— проведено містобудівний моніторинг з питань містобудівної діяльності Іршавської територіальної громади;

   - розроблено топографічну основу М1:10000 Іршавської територіальної громади та подано до управління містобудування та архітектури Закарпатської ОДА, на даний час проводиться перевірка на:виконання в УСК 2000/МСК-21, врахування Класифікатора інформації, яка відображається у М 1:10 000, топологічну, семантичну узгодженість даних та повноту атрибутів до документу;
— складено протоколів засідання комісії техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій Іршавської міської ради – 7 од;
— розроблено паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенно та природного характеру на території Іршавської міської територіальної громади на 2022 рік;
— підготовлено та включено до порядку денного на засідання виконавчого комітету міської ради проекти рішень з питань, які належать до компетенції відділу – 21 од.;
— підготовлено та включено до порядку денного на засідання сесії міської ради проекти рішень з питань, які належать до компетенції відділу – 31 од.;
— погоджено паспорти рекламних вивісок розміщених на фасадах будівель – 3 од.

         Відділ забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, звернень депутатів, інших суб’єктів господарювання ( розгляд звернень при потребі здійснюється шляхом виїзду комісії на місце).

Відділом постійно надаються необхідні звіти, інформації, контролі до обласного управління містобудування та архітектури, цивільного захисту районної та обласної військових адміністрацій.
         В установленому законодавством порядку та в межах повноважень відділ взаємодіє з структурними підрозділами обласної військової адміністрації, районної військової адміністрації, а також структурними підрозділами Іршавської міської ради, підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності щодо умов, строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на відділ завдань та здійснення запланованих заходів.

Протягом звітного періоду приймали участь у фахових онлайн навчаннях.

Відділом постійно вивчаються зміни до законодавства, нормативно-правові акти та методичні рекомендації у сфері містобудівної діяльності. Надаються консультації фізичним та юридичним особам стосовно планування та забудови територій під-час воєнного стану, отримання вихідних даних для проєктування об’єктів будівництва, присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна , об’єктам будівництва у тому числі у випадках їх поділу, об’єднання, виділення частки; переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі тощо.

 

В.о. начальника відділу                       Марина Попдякуник