Відділом юридичного забезпечення та кадрової роботи міської ради постійно здійснюється робота пов’язана з організацією претензійної і позовної роботи, представлення у встановленому законодавством порядку інтереси міської ради та її виконавчого комітету в судах, інших органах під час розгляду правових питань, своєчасне вжиттю заходів на ухвали суду, рішення чи постанови.

На контролі у відділі юридичного забезпечення та кадрової роботи міської ради наразі перебуває 29 судових справ.

Вказані справи, виходячи з предмету позову, поділяються на наступні категорії:

1) земельні спори (в т.ч. усунення перешкод у користуванні земельними ділянками; припинення права користування та права власності на земельні ділянки тощо), що розглядались в порядку цивільного та господарського судочинства;

2) цивільний позов, що заявлений в межах розгляду кримінальної справи за обвинуваченням

3) справи окремого провадження (встановлення юридичного факту,  визнання особи недієздатною, встановлення опіки та піклування), що розглядаються в порядку цивільного судочинства.

Разом з тим, підготовлено 1 відзив на позовну заяву, близько 30 клопотань, заяв різного характеру до різних інстанцій суду.

Взято участь 5 судових засіданнях.

В червні 2022 року винесено рішення суду про відшкодування витрат з громадянина у сумі  31, 219 грн. та про стягнення збитків завданих кримінальним правопорушенням у сумі 24 545 грн.

Також, міської радою подано позов про стягнення загальної заборгованості на суму 141 949 грн.

За період вересень-жовтень 2022 року відділом опрацьовано, підготовлено  та погоджено:

  1. 37 проектів рішень виконавчого комітету Іршавської міської ради;
  2. 90 проектів рішень Іршавської міської ради;

3) підготовлено 74 розпорядження міського голови з кадрової діяльності.

Крім того, відділом юридичного забезпечення та  кадрової роботи міської ради систематично ведеться робота з наступних напрямків:

1. Надання правової оцінки договорам, які укладаються міською радою чи її виконавчими органами.

2. Участь в засіданнях комісій з питань захисту прав дитини.

3. Участь в онлайн-семінарах, вебінарах, інших заходів.

4. Робота, пов’язана із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок, особових справ та особових карток працівників міської ради у відповідності до вимог чинного законодавства України;

Відділом юридичного забезпечення та кадрової роботи міської ради забезпечується аналіз та доведення до відома посадових осіб місцевого самоврядування зміни до чинного законодавства України.

 

Начальник відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи міської ради                 Людмила КУРТИНЕЦЬ