Відділ забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, звернень депутатів, інших суб’єктів господарювання (розгляд звернень при потребі здійснюється шляхом виїзду комісії на місце).

Відділом постійно надаються необхідні звіти, інформації, контролі до обласного управління містобудування та архітектури, цивільного захисту районної та обласної військових адміністрацій.

За ІІІ квартали 2022 року відділом містобудування та архітектури Іршавської міської ради Закарпатської області видано та здійснено реєстрацію до Порталу Єдиної державної системи у сфері будівництва (Реєстру будівельної діяльності):

— будівельний паспорт на забудову земельної ділянки – 31 од.;

— повідомлення про  відмову в наданні будівельного паспорта — 4 од.;

— містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва– 3 од.;

лист про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень-3 од.;

лист про те, що Містобудівні умови та обмеження не надаються- 1 од;

видано наказів про присвоєння, зміну, коригування адреси об’єкта будівництва та об’єкта нерухомого майна – 24 од.

відмов у видачі присвоєння, зміни, коригування адреси об’єкта будівництва та об’єкта нерухомого майна – 3 од.

Крім того, за звітній період відділом видано:

акти обстеження житлово-побутових умов -173 од.;

акти обстеження факту проживання- 175 од.;

— узагальнено дані обліку захисних споруд цивільного захисту, які обліковуються в Іршавській територіальній громаді Хустського району протирадіаційних укриттів у кількості – 11 об’єктів;

— узагальнено дані обліку захисних споруд цивільного захисту, які обліковуються в Іршавській територіальній громаді Хустського району найпростіших  укриттів у кількості – 79 об’єктів;

— проведено інвентаризацію наявної містобудівної документації населених пунктів Іршавської територіальної громади;

— проводиться містобудівний моніторинг з питань містобудівної діяльності Іршавської територіальної громади;

   - розроблено топографічну основу М1:10000 Іршавської територіальної громади та подано до управління містобудування та архітектури Закарпатської ОДА, на даний час проводиться перевірка на:виконання в УСК 2000/МСК-21, врахування Класифікатора інформації, яка відображається у М 1:10 000, топологічну, семантичну узгодженість даних та повноту атрибутів до документу;

— складено протоколів засідання комісії техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій Іршавської міської ради – 6 од;

— розроблено паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенно та природного характеру на території Іршавської міської територіальної громади на 2022 рік;

— підготовлено та включено до порядку денного на засідання виконавчого комітету міської ради проекти рішень з питань, які належать до компетенції відділу – 17 од.;

— підготовлено та включено до порядку денного на засідання сесії міської ради проекти рішень з питань, які належать до компетенції відділу – 22 од.;

— погоджено паспорти рекламних вивісок розміщених на фасадах будівель – 3 од.

          В установленому законодавством порядку та в межах повноважень відділ взаємодіє з структурними підрозділами обласної військової адміністрації, районної військової адміністрації, а також структурними підрозділами Іршавської міської ради, підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності щодо умов, строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на відділ завдань та здійснення запланованих заходів.

          Протягом звітного періоду приймали участь у фахових онлайн навчаннях.

Відділом постійно вивчаються зміни до законодавства, нормативно-правові акти та методичні рекомендації у сфері містобудівної діяльності. Надаються консультації фізичним та юридичним особам стосовно планування та забудови територій під-час воєнного стану, отримання вихідних даних для проєктування об’єктів будівництва, присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна , об’єктам будівництва у тому числі у випадках їх поділу, об’єднання, виділення частки; переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі тощо.

 

В.о. начальника відділу містобудування

та архітектури міської ради                       Марина ПОПДЯКУНИК