Загатянським старостинським округом №6  за вересень 2022 року за зверненнями громадян видано:

1.Довідок – 45

2. Характеристик - 1

3.Актів обстеження умов проживання та по факту проживання -15

4. Листування з державними органами, установами, організаціями ( проекти відповідей) - 12

5. Довідки форми 13 - 0

6. Відомості про періодичне поновлення персональних даних державного реєстру виборців – 1

7. Посвідчено заповітів та довіреностей - 0

8. Видано 2 гірські посвідчення.

9. Надіслано 1 заяву про державну реєстрацію заповітів, архівних заповітів.

10. Прийнято, сформовано та передано до Іршавської міської ради 5 справ, щодо отримання компенсації особам, що розмістили ВПО.

11. Проводиться  опитування та надається інформація щодо ВПО, які тимчасово проживають на території  старостинського округу (щотижнево до десятої години кожної п’ятниці)