Якщо у вас виникла життєва проблема, і ви не знаєте, як її вирішити, звертайтесь до центрів чи бюро системи БПД на Закарпатті!

Право на безоплатну первинну правову допомогу - гарантована Конституцією України можливість отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а для певної категорії осіб - на безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених Законом України «Про безоплатну правову допомогу».

БППД включає такі види правових послуг:

- надання правової інформації;

- надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

- складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

- надання допомоги в забезпеченні доступу до вторинної правової допомоги та медіації.

Безоплатна вторинна правова допомога передбачає захист від обвинувачення; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами.

Отримати безоплатну правову допомогу можуть громадяни України та іноземні громадяни, особи без громадянства, біженці, внутрішньо переміщені особи чи особи, які потребують додаткового захисту, що перебувають під юрисдикцією України.

Також можна цілодобово звертатися за єдиним номером контакт-центру системи безоплатної правової допомоги: 0 (800) 213 103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в Україні!)