Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 333 затверджено Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, який визначає механізм надання компенсації витрат власників жилих приміщень приватного житлового фонду, що пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням внутрішньо переміщених осіб, які після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Хто може отримати компенсацію?

Компенсація надається фізичним особам - громадянам України віком від 18 років, які є власниками жилих приміщень приватного житлового фонду і безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб.

Для чого надається допомога? 

Для покриття понесених власниками жилих приміщень витрат, пов’язаних з розміщенням внутрішньо переміщених осіб.

Який порядок отримання компенсації власнику приватного житлового фонду?

 1. Внести відомості щодо приміщень приватного житлового фонду, доступних для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, до веб-ресурсу “Прихисток”.
 2. Не пізніше наступного дня з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб подати заяву до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення. У заяві зазначається: - прізвище, ім’я та по батькові кожної з розміщених осіб; - додаються копії документів, що посвідчують їх особу. 
 3. Власник жилого приміщення не пізніше п’яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення заяву за встановленою формою (додаток 1). Заява подається в паперовій формі або засобами електронного зв’язку (в електронній формі із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів з використанням КЕП).

До заяви додаються:

 • Копія паспорта та РНОКПП 
 • Документ, що підтверджує право власності на житловий будинок
 • Довідка про відсутність заборгованості зі сплати житлово-комунальних послуг
 • Копії довідок ВПО, які тимчасово проживають у житловому будинку
 • Довідка з банківськими реквізитами
 1. Заява розглядається протягом п’яти робочих днів з дня її отримання (перебіг п’яти робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання такої заяви).

Протягом строку розгляду заяви уповноважені особи виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради проводять перевірку (верифікацію) наведених у заяві власником жилого приміщення відомостей з відвідуванням (у разі потреби) місця розміщення внутрішньо переміщених осіб, зокрема з метою: - перевірки факту такого розміщення, - його безоплатності, - кількості розміщених осіб та умов їх проживання, - документів, що встановлюють особу (паспорта громадянина України або свідоцтва про народження внутрішньо переміщеної особи, зокрема електронних документів), - перевірки даних про відсутність або наявність у заяві інформації про осіб, які отримують щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Яким є розмір компенсації?

 • Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів (людино-днів), протягом яких жиле приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи (з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб, але не раніше дати включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб інформації про розміщення внутрішньо переміщеної особи у відповідному жилому приміщенні).
 • Кількість людино-днів визначається шляхом додавання кількості внутрішньо переміщених осіб, які проживали у жилому приміщенні власника, в кожний день місяця.
 • Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 гривні.
 • Загальна сума компенсації власнику жилого приміщення визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день.

Компенсація здійснюється виключно у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами до 20-го числа місяця з дня закінчення звітного місяця за умови відсутності заборгованості власника жилого приміщення за житлово-комунальні послуги. 

У яких випадках може бути відмовлено в призначенні компенсації?

Підставами для відмови у виплаті компенсації є встановлення невідповідності осіб, кількості розміщених осіб, кількості людино-днів даним, зазначеним у заяві.

Важливо!

Власник жилого приміщення зобов’язаний в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості подати заяву з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у жилому приміщенні. 

 

Детальніше у постанові КМУ від 19 березня 2022 року № 333.

Якщо у Вас залишились питання правового характеру відповіді на них Ви можете отримати зателефонувавши за єдиним номером системи БПД 0 800 213 103 або  звернутись до Іршавського бюро правової допомоги Мукачівського МЦ з надання БВПД за адресою: м. Іршава, пров. Шевченка, 3