Основна діяльність Відділу за звітний період спрямовувалася на вжиття заходів щодо ефективного управління комунальним майном Іршавської міської ради. Рішенням сесії міської ради від 22.04.2021 року № 519 «Про забезпечення ефективності використання комунального майна Іршавської міської ради Закарпатської області» відділ управління комунальним майном, житлово-комунального господарства та приватизації Іршавської міської ради визначено орендодавцем комунального майна міської ради.

У зв’язку з введенням на території України воєнного стану, враховуючи значне фінансове навантаження на місцевий бюджет, Відділом, спільно з балансоутримувачами комунального майна, систематично вживаються заходи з формування переліку першого типу об'єктів комунального майна, що підлягають передачі в оренду шляхом проведення електронних аукціонів та . переліку другого типу об'єктів комунального майна, що підлягають передачі в оренду без проведення електронного аукціону. Крім цього, об’єкти комунального майна можуть бути включені до відповідного переліку за заявою заінтересованої особи. Сформовані переліки подаються на розгляд комісії з оренди комунального майна Іршавської міської ради Закарпатської області (голова І.П. Васильцюн), якою за І півріччя поточного року проведено 13 засідань де розглянуто 17 питань, які в подальшому стали підставою для розроблення відповідних проєктів рішень виконавчого комітету міської ради.

У визначених законодавством випадках, об’єкти оренди підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними шляхом проведення конкурсного відбору суб'єктами оціночної діяльності. Вартість витрат з проведення оцінки майна, понесеними міською радою, в подальшому відшкодовується орендарем майна. В поточному році відбулося 2 засідання комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності (голова – Матіко І.І.), які залучалися для проведення оцінки об'єктів комунального майна з метою визначення стартового розміру орендної плати та два засідання робочої групи з опрацювання документів претендента на здійснення незалежної оцінки вартості майна комунальної власності Іршавської міської ради.

Протягом півріччя Відділом укладено та оприлюднено у електронній торговій системі 26 договорів оренди об'єктів комунальної власності, з яких 19 – за результатами проведення електронних аукціонів, а 7 – без проведення електронних аукціонів. З дотриманням визначених законодавством термінів, процедура надання майна в оренду в основному займає близько трьох місяців, а у зв'язку із воєнною агресією російської федерації, порядок надання майна в оренду постійно змінюється, що в свою чергу потребує здійснення додаткових дій із сторони Відділу та балансоутримувачів комунального майна.

На виконання вимог пункту 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про оренду державного та комунального майна» щодо обов’язку Орендодавців опублікувати в електронній торговій системі договори оренди, чинні на дату введення в дію цього Закону, в електронній торговій системі опубліковано 37 договорів оренди комунального майна, що були укладені поза електронною торговою системою.

Щомісячно здійснюється нарахування орендної плати відповідно до укладених договорів оренди та проводиться детальний аналіз надходжень за користування комунальним майном у відповідності до встановлених термінів.

Надходження до місцевого бюджету від платежів за оренду комунального майна у першому півріччі 2022 року становлять 1059 303,70грн., тоді як за 2021 рік сума надходжень від орендної плати склала 1410090,34грн.

Постійно вживаються заходи щодо проведення актів звірки по сплаті орендної плати. Позачергово готуються акти звірки у разі виникнення в орендаря простроченої дебіторської заборгованості або у випадку закінчення терміну дії договору оренди.  

У співпраці із структурними підрозділами міської ради працівники Відділу брали участь в розробленні правил благоустрою та правил розміщення зовнішньої реклами на території Іршавської міської територіальної громади.

 Не менш важливим питанням у системі повноважень Відділу є ведення квартирного обліку. Станом на 01.07.2022р. на квартирному обліку при виконавчому апарату Іршавської міської ради перебуває 43 особи. Щорічно здійснюється перереєстрація громадян, взятих на квартирний облік та уточнюються облікові дані.

Начальник відділу                                              Віта ЧОРНОЛИЧАК