Фінансовий відділ Іршавської міської ради є виконавчим органом міської ради, юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку, власні бланки та штампи. Основні напрямками роботи фінансового відділу протягом поточного року:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики в межах територіальної громади;

- складено і затверджено розпис міського бюджету на 2022 рік;

- розроблено та доведено до головних розпорядників коштів міського бюджету лімітні довідки на 2022 рік;

- внесено, в установленому порядку, 64 довідки про зміни до розпису, забезпечуючи  протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням; 

- складено та затверджено паспорти по бюджетних програмах, виконання яких безпосередньо забезпечує Фінансовий відділ;

 - перевірено та погоджено паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів міського бюджету та зміни до них;

- перевірено правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами та організаціями, які фінансуються з міського бюджету;

- постійно проводиться робота по забезпеченню виконання міського бюджету, разом з територіальними органами Державної податкової служби України, Державної казначейської служби України, іншими структурними підрозділами ради ;

- підготовлено і подано міській раді 3офіційні висновки про перевиконання  дохідної частини загального фонду міського бюджету та про обсяг залишків коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету;

- підготовлено та подано матеріали по виконанню міського бюджету, які включено до звіту міського голови;

- щоденно здійснюється розподіл та перерахування коштів з рахунків міського бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів та іншим бюджетам відповідно до вимог чинного законодавства;

- погоджено 46 висновків та подано їх контролюючим органам щодо повернення помилково чи надміру зарахованих коштів з міського бюджету;

- подано на розгляд сесій та виконавчого комітету міської ради 11 проектів рішень що стосуються бюджету територіальної громади;

- опрацьовано 71 документ вхідної кореспонденції;

- подано до департаменту фінансів облдержадміністрації 74 інформації, що стосуються бюджету міської громади;

- працівники відділу взяли участь у 6 онлайн-семінірах щодо організації бюджетного процесу;

- перевірено всі проекти рішень міської ради, що стосуються затвердження місцевих регіональних програм чи внесення змін до них;

- здійснюється щоденний аналіз надходжень до міського бюджету у розрізі платників податків та інформування міського голови з даного питання;

- подано на розгляд міської ради річний звіт про виконання міського бюджету за 2021 рік та квартальний звіт за І квартал 2022 року;

- постійно здійснюється контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу;

- здійснюються  інші передбачені законом повноваження.