Іршавська міська рада

Закарпатська область, Хустський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту рішення Іршавської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Іршавської міської територіальної громади»

Дата: 22.06.2022 15:00
Кількість переглядів: 1832

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення Іршавської міської ради

«Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Іршавської міської територіальної громади»

 

 

         Назва регуляторного акта: проєкт рішення ____ сесії Іршавської міської ради 8-го скликання від _____ 2022 року № ___ «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Іршавської міської територіальної громади»

 

Регуляторний орган: Іршавська міська рада

 

Розробники документа: відділ містобудування та архітектури Іршавської міської ради.

Відповідальна особа: Попдякуник Марина Іванівна

Контактний телефон: ____________

 

  1. Визначення проблеми

 

           Проєкт регуляторного акта «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Іршавської міської територіальної громади» розроблений з метою врегулювання питання розміщення об`єктів зовнішньої реклами на території Іршавської міської ради. Проєкт рішення  підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308, на підставі Закону України «Про рекламу», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами».

        Відповідно до розпорядження Кабінету  Міністрів України від 13.05.2020 р. №572-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Закарпатської області» та Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 р. № 807-ІХ, утворено Іршавську міську територіальну громаду. Визначилась нагальна потреба в розробленні регуляторного акта, дія якого буде розповсюджена на всю територію Іршавської міської територіальної громади. Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття нових Правил розміщення зовнішньої реклами, які будуть базовим документом та створить сучасне правове поле для подальшого розвитку рекламної сфери на території Іршавської міської територіальної громади.

      Причини виникнення проблеми:

  • відсутність  затверджених  в громаді нових Правил розміщення зовнішньої реклами не дозволяє регулювати питання розміщення зовнішньої реклами на всій території Іршавської міської територіальної громади;
  • неврегульованість даного питання призводить до стихійного розміщення обєктів зовнішньої реклами на території територіальної громади;
  • відсутність контролю за розміщенням реклами;
  • існує проблема з наповненням бюджету, а отримання коштів за розміщення зовнішньої реклами є додатковим джерелом наповнення бюджету Іршавської міської ради.

      Важливість проблеми:

      На території Іршавської міської територіальної громади розміщення зовнішньої реклами здійснюється на підставі рішення  25 сесії Іршавської  міської  ради  6-го скликання  № 829  від 29.03.2013 року "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території м. Іршави та с. Собатин." та рішення 10 сесії Іршавської міської ради 7-го скликання № 279 від 22.07.2016 року "Про приведення "Правил розміщення зовнішньої реклами на території м. Іршави та с. Собатин».

  Відповідно до Закону України «Про рекламу», розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах провадиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами міських рад, та у  порядку, встановленому цими органами на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, що приводить до необхідності приведення Правил у відповідність чинному законодавству України. 

Зміна тарифів забезпечить збільшення надходжень до місцевого бюджету. Кошти використовуватимуться для фінансування видатків щодо вирішення питань соціально - економічного розвитку громади,  становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв'язанні питань загальнодержавного значення, проведення загальноміських заходів та інших потреб громади, у тому числі за наступними напрямками: зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази підприємств, установ і організацій, що фінансуються з бюджету Іршавської міської  територіальної громади; оплата послуг з поточного ремонту приміщень в установах, що фінансуються з бюджету Іршавської міської територіальної громади; фінансування видатків, пов'язаних з ліквідацією наслідків підтоплення територій Іршавської міської  територіальної громади; фінансування видатків, пов'язаних з оплатою послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення (придбання, установлення (інсталяція) та поставка); фінансування заходів з ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій на території Іршавської міської  територіальної громади.

 За рахунок надходжень від плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів здійсниться контроль за дотриманням порядку розміщення зовнішньої реклами, що забезпечить естетичне інтегрування рекламних засобів в місцеву інфраструктуру, рівні та позорі умови для всіх учасників ринку.  

Враховуючи вищенаведене Іршавською міською радою розроблено проєкт рішення «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Іршавської міської територіальної громади», яким буде врегульовано відносини між органом місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання з питань розміщення зовнішньої реклами.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив: орган місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання.

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава (органи місцевого самоврядування)

+

-

Суб'єкти господарювання,

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

 

-

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує втручання як з боку органів місцевого самоврядування, так із боку органів державної влади.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:  

зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючого регуляторного акта «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території м. Іршави та с. Собатин» від 29.03.2013 р. №829 оскільки дія Правил розповсюджується тільки на місто Іршава та с. Собатин, не на всю сформовану Іршавську міську територіальну громаду.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття і запровадження цього регуляторного акту є:

- дотримання вимог чинного законодавства щодо розміщення об'єктів зовнішньої реклами;

- оновлення Методики розрахунків та розміру плати за тимчасове користування місцями, що перебувають на землях комунальної власності Іршавської міської територіальної громади для розташування рекламних засобів;

- запобігання самовільному розміщенню об'єктів зовнішньої реклами;

- збільшення надходжень до  бюджету Іршавської міської територіальної громади у вигляді плати за користування місцями розміщення зовнішньої реклами, які можна спрямувати на розвиток громади;

- стимулювання інвестиційної і рекламної діяльності на території територіальної гроиади.

- вдосконалення відносин між виконавчими органами Іршавської міської ради та суб'єктами господарювання у сфері розміщення зовнішньої реклами;

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Для досягнення встановлених цілей розглянуто наступні альтернативи:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 :

неприйняття регуляторного акта (відмова від регулювання)

Альтернатива є неприйнятною   оскільки :

- не виконуватимуться вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 «Типові правила розміщення зовнішньої реклами»;

- не забезпечить досягнення цілей оскільки відсутня дієва система контролю за розміщенням об'єктів зовнішньої реклами на території Іршавської міської територіальної громади;

- виникнення загрози для мешканців громади у разі встановлення об'єктів зовнішньої реклами із порушенням вимог техніки безпекм при монтажі.

- не забезпечить збільшення надходжень до місцевого бюджету.

Альтернатива 2:

прийняття регуляторного акта

Застосування даної альтернативи ґрунтується на загальнообов'язковості прийняття рішення Іршавської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Іршавської міської територіальної громади» для виконання на території громади положень, які передбачені ЗУ «Про рекламу», постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 «Типові правила розміщення зовнішньої реклами».

- Забезпечує досягнення цілей щодо визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів.

-Забезпечить збільшення надходжень до місцевого бюджету, в розмірі 120 000,00 грн.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей:

 Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органів місцевого самоврядування)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

 

- збільшення надходження коштів до   бюджету Іршавської міської територіальної громади;

-дотримання положень нормативних та законодавчих актів;

- створення дієвої системи контролю за розміщенням зовнішньої реклами на території Іршавської міської територіальної громади

Витрати часу на розробку та прийняття регуляторного акта

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

 

Прийняття запропонованого регуляторного акта призведе до покращення ситуації із розміщенням об'єктів зовнішньої реклами на території Іршавської міської територіальної громади. Створить прозору систему прийняття рішень про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення реклами. Додаткові надходження до бюджету Іршавської міської ради (орієнтовно 120 000,00) які можна спрямувати на розвиток громади .

Відсутні

         Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання.

           Проєкт рішення розповсюджується тільки на сферу інтересів суб'єктів господарювання, які надають рекламні послуги або матимуть намір розміщення реклами власної господарської діяльності на території громади.

           В таблиці зазначені суб'єкти господарювання, що здійснюватимуть свою діяльність в сфері реклами на території Іршавської міської територіальної громади згідно з даними управління міського господарства Іршавської міської ради.

Показник

Великі

Середні

Малі

 

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

7

17

    24

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

29

71

   100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Відсутні

10,00грн*5кв.м.*1Кр*=50,00 грн. (розмір плати за користування місцем розташування одного рекламного засобу).

Сума надходжень - 30 000,00 грн. за рік.

Альтернатива 2

 

     Дасть можливість створити належні правові та організаційні умови для розвитку діяльності в галузі реклами

     Забезпечить можливість отримання дозволу для розміщення об'єктів зовнішньої реклами 

 

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про місцеві податки.

Плата за користування місцем розташування стаціонарної наземної конструкції в середньому 40,00грн*5кв.м.*1Кр*=200,00 грн. (розмір плати за користування місцем розташування одного рекламного засобу). Сума, що надійде до міського бюджету Іршавськоїміської територіальної громади - 120 000,00 грн.

         Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємства, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

        У зв'язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акта, витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта згідно додатка 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не розраховувалися.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проєкт рішення.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

 

Альтернатива 1

1

        У разі існуючої на даний момент ситуації без змін проблема подовжуватиме існувати що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Альтернатива 2

4

        Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою, прийняття регуляторного акта надасть можливість користуватися врегульованим, єдиним для всіх та прозорим механізмом отримання дозвільної документації у сфері розміщення зовнішньої реклами. крім того, положення проєкту регуляторного акта, є досить простим та врегулює відносини суб'єктів, на які поширюється даний акт. Підвищить надходження за розміщення зовнішньої реклами до місцевого бюджету на 120 000,00 грн.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у  рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Зменшення надходжень до місцевого бюджету на 120 000,00 грн.

       Не буде збільшення фінансування, що дозволить вирішити питання соціально - економічного розвитку громади,  становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв'язанні питань загальнодержавного значення, проведення загальноміських заходів та інших потреб громади, у тому числі за наступними напрямками: зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази підприємств, установ і організацій, що фінансуються з бюджету Іршавської міської  територіальної громади; оплата послуг з поточного ремонту приміщень в установах, що фінансуються з бюджету Іршавської міської територіальної громади; фінансування видатків, пов'язаних з ліквідацією наслідків підтоплення територій Іршавської міської  територіальної громади; фінансування видатків, пов'язаних з оплатою послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення (придбання, установлення (інсталяція) та поставка); фінансування заходів з ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій на території Іршавської міської  територіальної громади.

Альтернатива 2

    У разі прийняття проєкту, для територіальної громади вигода полягатиме в реалізації Закону України «Про рекламу» та Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»;

-додаткові надходження до бюджету, які спрямовуються на розвиток  Іршавської міської  територіальної громади;

-розширення доступу до рекламної інформації, створення дієвої системи контролю за розміщення зовнішньої реклами;

- чітке визначення повноважень виконавчого органу щодо діяльності пов'язаної з розміщенням реклами;

-збільшення надходжень до місцевого бюджету;

- стимулювання розвитку суб'єктів господарювання, що працюють у сфері зовнішньої реклами, дасть можливість створити належні правові та організаційні умови для розвитку діяльності в галузі реклами для суб'єктів господарювання.

Громадяни:

Збільшення надходжень до бюджету, які будуть спрямовані на розвиток  Іршавської міської територіальної громади.

Суб'єкти господарювання:

Зростає конкурентоспроможність суб'єктів господарювання.

 

Суб'єкти господарювання:

Сплата за тимчасове місце розташування рекламних засобів збільшиться   на 120000,00 грн. Детальна інформація щодо очікуваних витрат суб'єктів господарювання наведено у додатку до цього АРВ.

   Буде збільшення фінансування, що дозволить вирішити питання соціально - економічного розвитку громади,  становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв'язанні питань загальнодержавного значення, проведення загальноміських заходів та інших потреб громади, у тому числі за наступними напрямками: зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази підприємств, установ і організацій, що фінансуються з бюджету Іршавської міської  територіальної громади; оплата послуг з поточного ремонту приміщень в установах, що фінансуються з бюджету Іршавської міської територіальної громади; фінансування видатків, пов'язаних з ліквідацією наслідків підтоплення територій Іршавської міської  територіальної громади; фінансування видатків, пов'язаних з оплатою послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення (придбання, установлення (інсталяція) та поставка); фінансування заходів з ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій на території Іршавської міської  територіальної громади.

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи/

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

У разі неприйняття не забезпечується досягнення цілей щодо визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу на території Іршавської міської територіальної громади

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.

 Альтернатива 2

Прийняття акта забезпечить: -повною мірою досягнення цілей поставленої мети стосовно надходжень до  бюджету коштів за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів. Надходження збільшиться на 120 000,00 грн.;

- забезпечить прозорість місцевої політики в сфері розміщення рекламних засобів на території Іршавської міської територіальної громади.

 

-упродовж деякого часу дії регуляторного акта може впливати низька обізнаність суб'єктів, на яких поширюється дія цього акта;

-вплив зовнішніх факторів на дію даного регуляторного акта можливий при виникненні змін у чинному законодавстві. В цьому випадку може матимісце невідповідність його положень нормам, що встановлюються нормативно-правовим актом вищої юридичної сили. Зазначена обставина негативно вплине на виконання вимог акта, проте може бути подолана шляхом внесення відповідних коригувань до нього.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Визначена проблема вирішується шляхом прийняття регуляторного акта, який викладений у відповідності до діючих Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067.

Також пропонується встановлення нової методики розрахунку та розмір плати за тимчасове користування місцями, що перебувають на землях комунальної власності Іршавської міської територіальної громади для розташування рекламних засобів допорядку, відповідно Типових правил з врахуванням місця, що займає рекламний засіб.

Для вирішення викладених у цьому аналізі проблем пропонується реалізувати наступні заходи:

- розробка проєкту регуляторного акта «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Іршавської міської територіальної громади», обговорення його на засіданнях з дотриманням принципів державної регуляторної політики;

- проведення консультацій з суб'єктами господарювання;

- оприлюднення проєкту рішення Іршавської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Іршавської міської територіальної громади» та аналізу регуляторного впливу акта з метою отримання зауважень та пропозицій;

- підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;

- затвердження проєкту регуляторного акта «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Іршавської   міської територіальної громади» на сесії Іршавської міської ради;

- оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;

-проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення. За результатами поведених розрахунків очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, прогнозується, що прийняття зазначеного проєкту рішення дозволить забезпечити баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування, а його застосування буде ефективним для вирішення проблем, зазначеної в розділі І цього АРВ.

  Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

  Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування та суб'єктів малого підприємництва здійснено згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва), оскільки кількість суб'єктів, на яких поширюється регулювання становить 24 які є суб'єктами мікро підприємництва.

  Тест малого підприємництва додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Дія даного акта є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта або на його цілі. Доповнення та зміни до регуляторного акта будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

- кількість суб'єктів господарювання та/ або фізичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері реклами, на яких буде поширюватися дія акта;

- розмір надходжень плати за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності під розміщення зовнішньої реклами;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта передбачається досягти 100% поінформованості за рахунок розміщення на порталі Іршавської міської ради.

Назва показника

У перший рік (стартовий рік упровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

За п'ять років

1

Кількість суб'єктів господарювання та/ або фізичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері реклами, на яких буде поширюватися дія акта

24

24

24

2

розмір надходжень плати за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності під розміщення зовнішньої реклами

120 000,00 грн.

120 000,00 грн.

600 000,00 грн.

3

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта. Регуляторний акт буде розміщено на офіційному сайті Іршавської міської ради

100 %

100%

100%

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Для відстеження результативності буде запропоновано аналіз даних бюджетної звітності, а саме фінансового управління Іршавської міської ради по розміру надходжень коштів до місцевого бюджету пов'язаних з дією акта, статистична звітність відділу містобудування та архітектури Іршавської міської ради по показниках кількості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік після набрання чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися відділом економічного розвитку та інвестицій Іршавської міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

            1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.03.2022 р. по 31.03.2022р. 

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість* учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Телефонні розмови із розповсюджувачами зовнішньої реклами

12

Доведення до відома опитувальних, обґрунтування необхідності прийняття зазначеного проєкту регуляторного акта та інформації про дотримання вимог чинного законодавства щодо порядку розміщення зовнішньої реклами

2.

Засідання постійної комісії з питань управління майном і приватизації, будівництва, архітектури, інфраструктури, благоустрою, надзвичайних ситуацій та засобів масової інформації (

8

Отримання інформації та пропозицій

3.

Робочі зустрічі з представниками малого бізнесу

10

Доведення до відома опитувальних, обґрунтування необхідності прийняття зазначеногопроєкту регуляторного акта та інформації про дотримання вимог чинного законодавства щодо порядку розміщення зовнішньої реклами

            2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):  кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 24(одиниці), у тому числі малого підприємництва 7 (одиниць) та мікропідприємництва 17 (одиниць); питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100% (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання» аналізу впливу регуляторного акта).

            3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання.

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0,00

0,00

0,00

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

0,00

0,00

0,00

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали).

 

0,00

0,00

0,00

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

0,00

0,00

0,00

5

Інші процедури (уточнити):

 

 

0,00

 

0,00

0,00

6

 

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0,00

 

0,00

0,00

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць. (Інформація отримана з бази даних виконавчого органу з питань розміщення зовнішньої реклами   управління архітектури та містобудування )

24

8

Сумарно, тис. гривень

 

 

120 000,00

 

 

120 000,00

 

 

600 000,00

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-голини:

Норма робочого часу на 2022 рік становить при 40-годинному робочому тижні-1987 годин. Для розрахунку використовується орієнтовний мінімальний розмір заробітної плати, що у 2022 році становить 6500 грн.

Середнє значення робочих годин на місяць:

1987/12 = 166 год.

Розрахунок вартості 1 робочого часу суб'єкта малого підприємництва:

6500 грн:166= 39,16

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість актів

** Заробітна плата взята з розрахунку згідно з офіційними даними Державної служби статистики відповідно до середньої заробітної плати за регіонами за місяць у 2022 році і становить 12115,00 грн.

В середньому з метою ознайомлення з РА суб'єктом господарювання буде витрачено 1 год.

 

0,3 год. х 39,16 грн х 1 акт= 11,75 грн.

11,75

0,3 год (час, який витрачається суб'єктами на пошук нормативно- правових актів в мережі інтернет)* 11,75 грн.(вартість часу роботи виходячи з мінімальної заробітної плати)*1 порядок (кількість нормативно- правових актів, з якими необхідно ознайомитися)=3,53 грн. *5 років =17,65 грн.

10

Процедури організації виконання вимог регулювання витрати часу на розроблення та впровадження для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання , враховано час на проїзд

1 год. х 39,16 =39,16 грн

 

 

39,16

1 год* 39,16 грн*1= 39,16 грн. *5 років =195,8 грн.

11

Процедури офіційного звітування

0,00

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0,00

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

13

Інші процедури (уточнити) Витрати на підписання договору про надання в тимчасове користування місць для розміщення зовнішньої реклами та проведення оплати до договору

х

х

х

14

Разом, гривень

 

50, 91   грн

50,91   грн

213,45 грн

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць.

24

24

24

16

Сумарно, тис. гривень

 

1221,84

1221,84

5122,80

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання

суб'єктів малого підприємництва

         Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва не підлягають розрахункам, оскільки встановлені законом та постановами. Органи місцевого самоврядування ненаділені повноваженнями змінювати порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ п/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн.

За п'ять років, грн.

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

120 000,00

 

600 000,00

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1221,84

5122,80

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

121 221,84

605 122,80

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

121 221,84

605 122,80

            5. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачається

Секретар міської ради                                             Іван СЕМАК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь