ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторного акта
«Про встановлення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Іршавської міської територіальної громади»