Фото без опису

10 грудня – відзначають Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги

Право на безоплатну правову допомогу – гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених Законом. 

          Саме тому, Іршавським бюро правової допомоги в рамках проведення правопросвітницького заходу на тему: «Безоплатна правова допомога в Україні» та представниками Іршавської міської ради було обговорено питання взаємодії органів місцевого самоврядування з іншими  суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги , а саме:

-органами виконавчої влади.

- фізичними та юридичними особами приватного права.

- спеціалізованими установами.

Реалізувати право на безоплатну правову допомогу  можна, зокрема,  звернувшись до Місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги, які є їх  в структурними підрозділами.

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» передбачає можливість отримання двох видів безоплатної правової допомоги – первинної та вторинної. Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг: надання правової інформації;  консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. Таку допомогу може отримати кожен.

Безоплатна вторинна правова допомога полягає у наданні таких правових послуг: захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.

При реалізації права на безоплатну правову допомогу не допускається застосовування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Якщо Ви маєте питання правового характеру, звертайтеся до Іршавського бюро правової допомоги за адресою: м. Іршава, провул. Шевченка, 3 або зателефонувавши на номер: (095) 354-04-79.

 

Фото без опису