Прийомні дні:

з понеділка по четвер

п'ятниця

з 8:00 до 17:00 год.

з 8:00 до 15:45 год.

Обідня перерва

з 12:00 до 12:45

В.о. начальника відділу – Фельцан Оксана Денисівна

Головний спеціаліст – Коровська Віталія Василівна

Головний спеціаліст – Галинець Юліанна Михайлівна

Провідний спеціаліст – Стільник Надія Василівна

Основними завданнями відділу є:

1. попередження виникнення складних життєвих обставин (СЖО) та вирішення соціальних проблем жителів громади;

2. розвиток системи соціальних послуг та соціальної допомоги на рівні Іршавської міської ради;

3. формування та реалізація заходів, проектів та програм щодо соціального розвитку Іршавської міської ради.

4. моніторинг та оцінка якості, доступності та ефективності послуг в соціальній сфері на рівні Іршавської міської ради.

Відділ соціальної захисту населення відповідно до покладених на нього завдань:

1. здійснює заходи щодо попередження виникнення складних життєвих обставин (СЖО) та вирішення соціальних проблем жителів громади;

2. забезпечує розвиток системи соціальних послуг та соціальної допомоги на рівні Іршавської міської ради;

3. здійснює формування та реалізацію заходів, проектів та програм щодо соціального розвитку Іршавської міської ради.

4. проводить заходи щодо виявлення осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

5. організовує оцінку потреб осіб, сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та планування послуг і заходів щодо вирішення проблем вказаних осіб, сімей.

6. проводить моніторинг, оцінку послуг та допомоги, які надаються особам, сім’ям в СЖО та оцінку якості, доступності та ефективності послуг в соціальній сфері на рівні Іршавської міської ради.

7. здійснює формування та ведення єдиної бази клієнтів та надавачів соціальних послуг і допомоги.

8. здійснює збір та оцінку потреб в соціальних послугах, програмах, проектах на рівні Іршавської міської ради.

9. здійснює аналіз показників соціального розвитку Іршавської міської ради та потреб в соціальних послугах.

10. здійснює інформування населення, органів місцевого самоврядування, зацікавлених осіб та організацій щодо основних соціальних проблем населення Іршавської міської ради, потреб в розвитку сфери соціальних послуг та соціального розвитку Іршавської міської ради загалом, діяльності мережі організацій та установ сфери соціального захисту та соціальних послуг;

11. забезпечує методичною підтримкою організації та установи сфери соціальних послуг та соціальної допомоги.

12. узагальнює та готує інформаційно-аналітичні матеріали, звіти стосовно сфери соціального захисту та соціальних послуг.

13. забезпечує захист персональних даних сімей, які перебувають у СЖО, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

14. забезпечує, у межах своїх повноважень, здійснення функцій за додержанням законодавства з питань соціального захисту населення, що проживає на території Іршавської міської ради.

15. здійснює інші функції, які випливають з покладених на відділ завдань, відповідно до чинного законодавства.