Проведено робочу зустріч з начальником  Іршавської  ДПІ Романом Жибаком, головна  тема спілкування була так звана "податкова амністія" та процентні ставки для оподаткування належних громадянам активів.

         Роман Жибак повідомив, що із  набранням чинності Закону України № 1539-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» (далі – Закон), фізичні особи у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року матимуть право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, та з яких у свій час не були сплачені податки і збори».

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування буде відбуватися шляхом подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації до Державної податкової служби України через приватну частину Електронного кабінету у розділі «Одноразова (спеціальна) добровільна декларація. 

Важливими особливостями добровільного декларування активів є те, що подача одноразової декларації є правом, а не обов’язком фізичної особи. При цьому, у декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів.

      Згідно із Законом, добровільному декларуванню підлягають грошові активи фізичної особи, майно/майнові права, які відповідають наступним критеріям:

      - розміщені на території України та/або за її межами;

      - були одержані/набуті за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні;

       - з яких не були сплачені податки та збори, або сплачені не в повному обсязі;

       - які не були задекларовані протягом будь-якого з податкових періодів до 1 січня 2021 року.

        Керівник установи зауважив, що добровільному декларуванню підлягають не всі грошові активи фізичної особи, майно/майнові права, а лише ті, які відповідають переліченим вище критеріям.  

       Якщо грошові кошти, майно чи майнові права, отримані легально та при їх отриманні було сплачено відповідні податки чи збори, то додатково декларувати їх непотрібно.

       Для зручності платників податків зазначені декларації подаватимуться декларантом  виключно в електронній формі.

     Також, Роман Михайлович проінформував про ставки оподаткування доходів, що самостійно будуть задекларовані в рамках одноразового (спеціального) добровільного декларування Законом передбачені наступні ставки, а саме:

      5 відсотків (загальна ставка одноразового збору):

      - щодо валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні;

      - щодо права грошової вимоги до резидентів України (депозит (вклад), кошти позичені третім особам за договором позики);

      - щодо об'єктів декларування, що знаходяться (зареєстровані) в Україні, а саме:

нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, об’єкти незавершеного будівництва);

      - рухоме майно (транспортні засоби, предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби тощо);

      - частки у майні юридичних осіб, інші корпоративні права, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності;

       - цінні папери або інші фінансові інструменти;

       - права на отримання дивідендів, процентів чи іншої майнової вигоди, не пов’язані із правом власності на цінні папери, частки у майні юридичних осіб;

інші активи фізичної особи, у т. ч. майно, банківські метали, що не розміщені на рахунках, пам’ятні банкноти та монети, майнові права.

       Як альтернативу платник податків може обрати ставку 6 відсотків зі сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щорічно.

       У цілях одноразового (спеціального) добровільного декларування для застосування 5- відсоткової ставки збору кошти декларанта в національній та іноземній валютах, банківських металах мають бути розміщені на рахунках у банках України.

       9 відсотків (для закордонних активів):

      - щодо валютних цінностей, розміщених на рахунках в іноземних банках або які зберігаються в іноземних фінансових установах;

     - щодо права грошової вимоги до нерезидентів України;

     - щодо об'єктів декларування, що знаходяться (зареєстровані) за кордоном.

      До їх переліку відносяться:

     - нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, об’єкти незавершеного будівництва);

     - рухоме майно (транспортні засоби, предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби тощо);

     - частки у майні юридичних осіб, інші корпоративні права, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності;

     - цінні папери або інші фінансові інструменти;

     - права на отримання дивідендів, процентів чи іншої майнової вигоди, не пов’язані із правом власності на цінні папери, частки у майні юридичних осіб;

     - інші активи фізичної особи, у тому числі майно, банківські метали, що не розміщені на рахунках, пам’ятні банкноти та монети, майнові права.

      Як альтернативу платник податків може обрати ставку 11,5 відсотка зі сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щорічно.

       У цілях одноразового (спеціального) добровільного декларування для застосування   9-відсоткової ставки збору кошти декларанта в іноземній валюті на дату подання такої декларації мають бути розміщені на рахунках у банках та/або інших фінансових установах за кордоном.

      Роман Жибак звернув увагу, що тимчасово, з 1 вересня 2021 року до 1 березня 2022 року, ставка збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування застосовується у розмірі 7 відсотків до зазначених активів.

      Як альтернативу платник податків може обрати ставку 9,5 відсотка зі сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щорічно.

       2,5 відсотка (для активів у вигляді облігацій внутрішньої державної позики):

     - щодо номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

      Як альтернативу платник податків може обрати ставку 3 відсотки зі сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щорічно.

      Сплатити збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування необхідно протягом 30 календарних днів з дати подання декларації.

      У разі вибору декларантом ставки збору, що передбачає сплату такого платежу трьома рівними частинами, сплата збору здійснюється декларантом:

      - першого платежу – протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації;

     - другого платежу  -  до 1 листопада 2023 року;

     - третього платежу - до 1 листопада 2024 року.

Учасники зустрічі домовились про подальшу співпрацю у  питаннях інформування громадян та суб’єктів підприємницької діяльності про зміни у податковому законодавстві, а також про спільну роботу щодо контролю законності здійснення підприємницької діяльності суб’єктами господарювання на території  Іршавської міської територіальної громади.