15 квітня 1935 року був прийняти міжнародний договір «Про охорону художніх та наукових установ та історичних пам’яток», який відомий як Пакт Рериху. На честь цього у 1998 році був заснований Міжнародний день культури, який покликаний ще раз підкреслити важливість усіх галузей діяльності культурного світу.

Ідея створення організованої охорони культурних цінностей належить видатному художнику і діячеві російської й світової культури Миколі Реріху, який вважав культуру головною рушійною силою на шляху до вдосконалення людського суспільства, бачив у ній основу єднання людей різних національностей і віросповідань. Також зазначимо, що з ініціативою святкування виступила Міжнародна ліга захисту культури, яка піклується про захист та збільшення достатків культури, мистецтва, науки та релігії.