З В І Т
ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ
 детального плану території для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Іршава, вул.Галана,4. Іршавського району, Закарпатської  області

 

  1.Замовник:  ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юридична адреса: 90100, Закарпатська обл., Іршавський р-н, м. Іршава, площа Народна, буд. 2

Електронні адреси: https://gromada.org.ua/mail/9878/              

2. Виконавець;  ФОП – Лендєл С.Ю. кваліфікаційний сертифікат архітектора «Розроблення містобудівної документації» Серія АР №004532 від 26.12.2019 року.

            3. Зміст та основні цілі детального плану території (ДПТ)

            Проект детального планування території розроблено відповідно до:

 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Закон України «Про основи містобудування»;
 • Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
 • Земельний кодекс України;
 • ДБН Б.2.2-12:2018  «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ»;
 • Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.

 

            Проект детального плану території для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Іршава, вул.Галана,4. Іршавського району, Закарпатської  області розроблено на підставі рішення 33 сесії восьмого скликання Іршавської міської ради ради від 30.09.2020 р. та завдання на проектування.

            Даний детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва.

            Формує принципи планувальної організації забудови, уточняє в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, чи генерального плану сільської ради.

            Відбувається визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проекфтної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку даної території, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», для  визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

           

4. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану.

Метою розробки даного Звіту є визначення доцільності і прийнятності планової діяльності торгових приміщень і обґрунтування заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Матеріали Звіту всебічно характеризують результати оцінки впливів на природне, соціальне, включаючи життєдіяльність населення, і техногенне середовище та обґрунтовують допустимість планованої діяльності.

 При розробці Звіту враховані вимоги чинного законодавства, стандарт України ДСТУ ISO-14001-97, чинні державні будівельні, санітарні та протипожежні норми, а також місцеві екологічні умови й обмеження.

Об’єкт цього дослідження земельна ділянка, знаходяться в південно-східній частині м.Іршава.

            Загальною площею 0,10 га., з кадастровим номерами 2121910100:06:008:0106. 

            Земельна ділянка знаходяться в зоні житлової і громадської забудови.

            Проектована територія вільна від забудови та розташована з південно-східної сторони села Іршава, в межах перспективної забудови села, змішаного типу. Територія вільна від забудови, рельєф рівнинний з незначним ухилом у південно-східному напрямку, перепад висот коливається в межах 0.5 м.

            Кліматичні та гідрогеологічні умови.

 • Проект розроблений для будівництва в ІІІ Б кліматичному районі з наступними кліматичними характеристиками:
 • середня літня температура  +17,1ºС, зимова –2,7ºС.
 • найнижча температура досягає -28ºС,  найвища +40ºС.      
 • розрахункова  зимова температура зовнішнього повітря -18ºС.
 • нормативне снігове навантаження  - 100 кг/м2
 • швидкісний натиск вітру                      -  27 кгс/м2
 • нормативна глибина промерзання ґрунту    0,7 м.
 • рельєф території спокійний
 • сейсмічність                                             - 7 балів.

До початку розробки наступних стадій проектування (в т.ч. РП) мають бути виконані інженерно-геологічні вишукування на предмет уточнення сейсмічності майданчика та можливого підтоплення його талими та паводковими водами.

            Об’єкт будівництва «Торгові приміщення», та його розміщення відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2018  «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ», та Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів.

На проектованому об’єкті будівництва передбачається розміщення таких об’єктів: 

-           Торгових приміщень

         

Основними видами впливу діяльності об’єкту на навколишнє середовище є:

 • скид стічних вод (очищені господарсько-побутові стоки, дощові води);
 • відходи (тверді побутові).

 

Функціонування об’єкту відбуватиметься при незначному впливі на екологію.

Даний об’єкт не попадає в перелік об’єктів, категорія видів планованої діяльності якого може мати значний вплив на довкілля, і таким чином не підлягає оцінці впливу на довкілля.

            5. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу.

            Прилегла житлова садибна забудова села сформована за останні 20 років.    В селі поетапно реалізується проект централізованого водопостачання та водовідведення.

Запроектована земельна ділянка розташована в межах населеного пункту, з південно-східної сторони с Іршава.

В’їзд на територію  «Торгових приміщень», передбачається з вулиці.

Район розташування майданчика будівництва відноситься до південних низинних районів області, розташований на Закарпатській низовині.

У весняний та літній періоди при сильних грозах, при переміщенні через область дуже активних, холодних атмосферних фронтів, відмічаються випадки, особливо після дуже жаркої погоди, коли дмухне дуже сильний шквалистий вітер з невеликою тривалістю в часі (від 5 до 20 хв.), місцями може сягати швидкості до 20-24 м/с, пориви до 29 м/с, що класифікуються як буря.

Такі випадки в районі відмічаються кожні 2-3 роки.

На протязі року переважають вітри південно-східного напрямку.

           

            6. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території (ДПТ), зокрема щодо території з природоохоронним статусом.

Компонентами навколишнього природного середовища, на які впливає планова діяльність, є:

 • повітряне середовище;
 • водне середовище;
 • ґрунт.

Основними видами впливу проектованої діяльності на навколишнє природне середовище є:

 • викиди шкідливих речовин в атмосферу;
 • розміщення відходів;
 • скиди стічних вод.

 

            В результаті провадження планової діяльності «Торгових приміщень» можливе виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме;

            Відходи.

            Відходи, (тверде побутове сміття), що будуть утворюватися під час експлуатації передбачається збирати в контейнери, та вивозити спеціалізованим організаціями згідно графіку та по мірі необхідності.

            У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів, – необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.

            Поверхневі та підземні води.

            До потенційних джерел впливу на поверхневі ґрунтові води відносяться забруднені води після миття автотранспорту.

Дощові води передбачено відводити з території об’єкту по спланованій поверхні до дощеприймальних лотків через гідрозатвори бензо-маслоуловлювача, і далі на очистку в систему дощової каналізації.

ПАР (поверхнево-активні речовини, детергентів,) — це хімічні сполуки органічної природи, які мають здатність зменшувати поверхневий натяг води, і використовуються для очищенні транспортних засобів від пилу, забруднень та інше.

Забруднені води після миття автотранспорту (починаючи від стадії механічного очищення і відстоювання стічних вод) збираються для подальшого очищення на локальних очисних спорудах.

Відведення господарсько-побутових стоків передбачено у закриту внутрішньо майданчикову систему господарсько-побутової каналізації, та їх очистки на запроектованих локальних очисних спорудах.

Очищені стоки передбачається зберігати в герметичній ємкості, з повторним використанням

            Вплив на грунт та надра.

            Заходи для забезпечення нормативного стану земельних ресурсів під час рекультивації та будівництва включають:

1. Обов'язкове дотримання меж території, відведеної для будівництва.

2. Складування рослинного ґрунту на спеціально відведених майданчиках з наступним використання його при рекультивації, вертикального планування будівельного майданчику.

3. Всі будівельні матеріали мають бути розміщені на спеціально відведеній ділянці з твердим покриттям.

4. Контроль за роботою інженерного обладнання, механізмів і транспортних засобів, своєчасний ремонт, недопущення роботи несправних механізмів.

5. Заправка будівельної техніки лише закритим способом – автозаправниками. 6. На будівельному майданчику біля в’їзних воріт передбачено місце мийки коліс для будівельного транспорту, що виїжджає.

7. Складання будівельних матеріалів та конструкцій в межах території відведення на вільних майданчиках з метою уникнення загромадження проїздів та проходів.

            Тож у процесі будівництва та експлуатації даних торгових приміщеннях створення додаткових негативних впливів на грунт та надра не передбачається.        

            Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу.       Всі майданчики, під’їзди та доріжки передбачаються з влаштуванням мощення з елементів ФЕМ. Типи покриття прийняти із дотриманням діючих норм, виходячи з експлуатаційної доцільності.

            Атмосферне повітря.

            Шкідливий вплив на атмосферне повітря від господарської діяльності авто мийки не передбачається.

            Акустичний вплив.           

Під час будівництва, від роботи будівельної техніки можливе виконання тимчасового додаткового шумового навантаження.

Під час експлуатації рівень технологічного шуму не перевищуватиме 75 ДБ.

            Світлове, теплове та радіаційне забруднення. 

            Очікування перерахованих впливів від діяльності торгових приміщень не передбачається.

            Флора та  і фауна.

            Забороняється спалювання всіх видів горючих відходів на території.             Охорона рослинного і тваринного світу. Об’єктом впливу на тваринний світ під час проведення рекультивації та будівництва можливий при роботі землерийної техніки. Шум механізмів може стримувати птахів в період гніздування.

 

            З огляду на характер запланованих робіт, впливу на місцеву фауну та флору не очікується.

            Після будівництва проводиться благоустрій території. Тверде покриття торгових приміщень не передбачає знищення рослин чи тварин.

            Геологічне середовище.

            Очікується позитивний вплив.

 

            7. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях.

            На всіх етапах реалізації детального плану території, та при розробці робочого проекту, та планової діяльності «торгових приміщень» необхідно дотримуватись норм і правил охорони навколишнього природного середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимог Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

 

8.  Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50 -100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.

До потенційних джерел впливу на поверхневі води водного середовища відносяться:

 • дощові води, які передбачено відводити з території об’єкту по спланованій поверхні мощення через сепаратор до придорожної канави.

До потенційних джерел впливу на поверхневі ґрунтові води відносяться:

 • тверді побутові відходи, які будуть вивозитись на місцевий полігон ТПВ згідно договору із спеціалізованою організацією.

 

9. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території.

            Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

–– в період будівництва об’єктів та в процесі експлуатації вплив на водне середовище відсутній. Водопостачання – привозна питна вода. Каналізація – закритого типу до очисних споруд із зворотнім водопостачанням;

– порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо;

–  акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

– на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури села.

                Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Аварійні ситуації на об’єкті можливі у випадку стихійного лиха чи пожежі.             Виділення особливо небезпечних речовин у випадку аварії не передбачається.

Всі працівники повинні пройти навчання відповідно до „Типового положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, установах та організаціях України”.

 

            Заходи щодо пожежної безпеки.

            Витримані протипожежні відстані.

            На території забороняється розведення вогнищ, спалювання відходів та побутового сміття.

            Передбачувати завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою розробити переліки заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують поточну планову діяльність.

            Захисні заходи  цивільної оборони.

            Захисні споруди на території об’єкту проектом не передбачені.

            Під час небезпеки евакуація персоналу планується власним автотранспортом та/або організація транспортування автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з ДСНС  Закарпатської  області.

            Запобігання можливості проведення диверсійних або терористичних актів і стороннього втручання в діяльність об’єктів.

            Для попередження та захисту об’єкту необхідно проведення наступних попереджувально-захисних заходів:

– проведення ретельного відбору персоналу, та співробітників охорони підприємства;

– чітке визначення повноважень, обов’язків і завдань персоналу об’єкта і співробітників служби безпеки;

– підготовка і проведення періодичних оглядів об’єкту, з чітким зазначенням пожежо небезпечних та техногенно небезпечних місць;

– забезпечення всього персоналу засобами індивідуального захисту.

– передбачити освітлення прилеглої території в нічний час.

- передбачити заходи щодо пожежної безпеки на об’єкті будівництва;

– збереження та раціональне використання енергетичних ресурсів шляхом використання сучасного високоефективного теплового та електроосвітлювального обладнання.

10. Обгрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).

            Альтернативні земельні ділянки для розміщення торгових приміщень відстежувалися, тільки ця була підібрана згідно плануванням замовника.

            11. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки, та на протязі всього періоду планової діяльності даного об’єкту будівництва, для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені наступні заходи;

– щодо охорони атмосферного повітря - періодичне взяття проб повітря для аналізу на вміст шкідливих домішків;

– охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів - періодичне взяття проб очищених стоків для аналізу на вміст шкідливих домішків та речовин;

 • заходи щодо пожежної безпеки - забезпечення належного поводження з відходами. Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватись з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України.

– відновлюванні та охоронні заходи - проведення комплексного благоустрою території, в т.ч., озеленення території.

            Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

12. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності).

            На виконання вимог Закону України «Про природно заповідний фонд України», ознайомившись з матеріалами які опубліковані на Wеb-сайті «есоzакаграt.gоv.uа», можна зробити висновок що реалізація детального плану, станом на початок 2019 року, не поредбачає заходів, спрямованих на збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду згідно з Переліком територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення, розташованих у Закарпатській області.

Також не потребує заходів спрямованих на збереження інших територій, що підлягають охороні згідно з вимогами Закону України “Про екологічну мережу України”, рішення Закарпатської обласної ради від 10.07.2014 №1033 “Про затвердження схеми формування екологічної мережі Закарпатської області” .

            Згідно вище викладеного виконання та реалізація даного детального плану зазначеної території не матиме негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

            Транскордонний плив відсутній;  

13. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

            На всіх етапах реалізації детального плану території, та при розробці робочого проекту, роботи будуть вестись з дотриманням норм і правил охорони навколишнього природного середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

 

 

Виконавець                                                               Лендєл С.Ю.