Іршавська міська рада

Закарпатська область, Хустський район

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Дата: 14.01.2021 15:45
Кількість переглядів: 270

ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
детального плану території земельної ділянки в межах населеного пункту, що знаходиться за адресою:  
м. Іршава, вул. Севастьянова, б.н., орієнтовною площею: 0,40 га, для ведення особистого селянського господарства

 

         1.Замовник: Замовником проекту є виконавчий комітет Іршавської міської ради
Юридична адреса: 90100, Закарпатська область, м.Іршава, площа Народна, 2.
(03144) 2-26-42, e-mail: rada@irshava.info
 

 

         2. Вид та основні цілі документа державного планування:

         Детальний план території за адресою: м. Іршава, вул. Севастьянова, б.н., орієнтовною площею: 0,40 га, для ведення особистого селянського господарства розробляється, з метою визначення доцільності і прийнятності планової діяльності і обґрунтування заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища. 

         3.Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

         Об’єкт цього дослідження, знаходяться в західній частині міста в існуючих межах населеного пункту.

         Цільове призначення земельних ділянок – існуюче використання – без цільового призначення.

         Територія вільна від забудови.

         На проектованому об’єкті передбачається особисте селянське господарство.

         Запроектований об’єкт  відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2019  «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ», та Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів.

         4. Ймовірні наслідки від господарської діяльності.

         А) Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. (Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності).

         У процесі будівництва та експлуатації можливе виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме;.

        

         Відходи.

         Відходи, (побутове сміття), що будуть утворюватися під час експлуатації збираються в контейнери, та вивозяться спеціалізованим організаціями згідно графіку та по мірі необхідності.

         У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів, – необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.

         Поверхневі та підземні води.

        

Відведення поверхневих стічних вод передбачено з території благоустрою і проїздів вертикальним плануванням відкритим способом по поверхні.

        

         Ґрунт та надра.

         У процесі експлуатації земельних ділянок створення додаткових негативних впливів на грунт та надра не передбачається.             

         Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу. 

        

         Атмосферне повітря.

         Шкідливий вплив на атмосферне повітря від господарської діяльності не передбачається.

         Акустичний вплив.   

Під час експлуатації рівень технологічного шуму не перевищуватиме 75 ДБ.

         Світлове, теплове та радіаційне забруднення. 

         Очікування перерахованих впливів від діяльності не передбачається.

        

         Флора та  і фауна.

         З огляду на характер запланованих робіт, впливу на місцеву фауну та флору не очікується.

         Тверде покриття не передбачає знищення рослин чи тварин.      

         Геологічне середовище.

         Очікується позитивний вплив.

 

         Технологічні  ризики - аварії,  що можуть вплинути на здоров’я населення.

         Б)  Для територій з природоохоронним статусом:

         Запроектований об’єкт   не має впливу на  природоохоронний об’єкт.

         В) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

         Виконання та реалізація детального плану зазначеної ділянки не матиме негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

         5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

         Альтернативні земельні ділянки для індивідуального садівництва, які би відповідали аналогічним санітарним, екологічним та будівельним вимогам на території міста не розглядаються.

 

         6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та  здоров’я населення:

– щодо охорони атмосферного повітря;

– охорона поверхневих та підземних вод,  ґрунтів;

– заходи щодо пожежної безпеки;

– відновлюванні та охоронні заходи.

         Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

 

         7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

         Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:

  • проведення комплексного благоустрою території, в т.ч., озеленення території.
  • заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами. Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватись з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України.

        

         Заходи щодо пожежної безпеки.

         Витримані протипожежні відстані. Зовнішнє гасіння пожежі на території передбачається від пожежних гідрантів не більше 150 м один від одного, 2,5 м від краю проїзної частини, не ближче 5 м від стін будівлі. Конкретне місце розташування пожежних гідрантів буде вирішуватися під час проектування на стадії РП.

         На території забороняється розведення вогнищ, спалювання відходів.

         Плануються завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою розроблені переліки заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують поточну діяльність.

 

         Захисні заходи  цивільної оборони.

         Захисні споруди на території об’єкту проектом не передбачені.

         Під час небезпеки евакуація персоналу планується власним автотранспортом та/або організація транспортування автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з ДСНС  Закарпатської  області.

         Запобігання можливості проведення диверсійних або терористичних актів і стороннього втручання в діяльність об’єктів.

         Для попередження та захисту об’єкту необхідно проведення наступних попереджувально-захисних заходів:

– проведення ретельного відбору персоналу, та співробітників охорони підприємства;

– чітке визначення повноважень, обов’язків і завдань персоналу об’єкта і співробітників служби безпеки;

– підготовка і проведення періодичних оглядів об’єкту, з чітким зазначенням пожежо небезпечних та техногенно небезпечних місць;

– забезпечення всього персоналу засобами індивідуального захисту.

         Для забезпечення безпечного функціонування об’єкту і запобігання можливих терористичних актів на його території рекомендується:

– передбачити освітлення входу та прилеглої території в нічний час.

- передбачити заходи щодо пожежної безпеки для об’єкта;

– збереження та раціональне використання енергетичних ресурсів шляхом використання сучасного високоефективного теплового та електроосвітлювального обладнання.

         Компенсаційні заходи.

         На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватись в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

 

         8.      Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

         Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме таку інформацію:

1) Основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території;

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

6) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

7) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

8) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

         Зауваження та пропозиції подавати  виконавчого комітету Іршавської міської ради
Відповідальна особа: Попдякуник Марина Іванівна
(03144) 2-26-42 rada@irshava.info

         Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до ____________2021 року.

 

 

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів                                                  Васильцюн І.П.

 

 

 

Попдякуник

2-26-42


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь