РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Керівника штабу

протидії поширенню коронавірусу та ліквідації наслідків

 надзвичайної ситуації на території Іршавської ОТГ

 

 

від   10.04.2020 року                                                                       № 12

м. Іршава  

 

 

Про додаткові обмежувальні

протиепідемічні заходи

 

Вiдповiдно до статей 75 i 76 Кодексу цивiльного захисту України, Положения про єдину державну систему цивiльного захисту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09 сiчня 2014 року № 11, Плану реагування на надзвичайної ситуацiї державного рiвня, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.03.2018 №223, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2020 р. № 211 "Про запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусу COVID-19", Положения про штаб з лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї, затвердженого наказом Мiнiстерства внутрiшнiх справ вiд 26.12.2014 р. N 1406, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї Украi"ни 16.01.2015 за № 47/26492, розпорядження в.п. голови райдержадмiнiстрацii" 27.03.2020 №  «Про призначення керiвника робiт з лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї на територiї Iршавського району», на виконання рiшення планового засiдання регiональної кoмiciї протокол 10.04.2020 №4, з метою забезпечення безпосередньої органiзацiї координацiї робiт з лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї медико­бiологiчної надзвичайної ситуацiї природного характеру державного рівня, пов'язаної з поширенням коронавiрусної хвороби COVID-19 у районi:

  1. Рекомендувати жителям ОТГ на час карантину у перiод вихiдних (святкових) днiв з 13:00 год. суботи до 6:00 год. першого робочого дня пiсля вихiдних (святкових) : обмежити пересування та перебування  у громадських мiсцях; без особливої потреби, утриматися вiд перебування у громадських мiсцях; не виходити на вулицi населених пунктів; утриматися від  використання власних транспортних засобiв; утриматися вiд перемiщення мiж населеними пунктами; без особливоi потреби утриматися вiд вiдвiдування аптек, продовольчих магазинiв, автомобiльних заправних станцiй тощо.
  2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Керівник штабу                   Куртинець О.С.