Відповідно до ч.3 ст. 11 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» звітом  про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ  "Охорона навколишнього природного середовища" 

ПОВНА НАЗВА ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ                 

Детальний план території на  частину території м. Іршава для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Іршава, вул. Б.Хмельницького, 64               

ОРГАН, ЩО ПРИЙМАТИМЕ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ Іршавська міська рада                

ПРОЦЕДУРА ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ДАТА ПОЧАТКУ ТА СТРОКИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки (розділу «Охорона навколишнього середовища» ) та проекту Детальний плану території на  частину території м. Іршава для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Іршава, вул. Б.Хмельницького, 64 розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 05 вересня  2019 року на сайті Іршавської міської ради (https://irshavaotg.gov.ua/) та триватиме до 07 жовтня 2019 р.                                                                                                                          

 СПОСОБИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ 

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки (розділу «Охорона навколишнього середовища» ) та проекту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку (розділу «Охорона навколишнього середовища» ), одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.                                                                                                           

ДАТА, ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАПЛАНОВАНИХ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ (У РАЗІ ПРОВЕДЕННЯ)                                                                                                 

07 жовтня 2019 року о десятій годині к.ч. у місті Іршава, площа Народна, буд. 2. Ознайомитися з проектом Детального плану території та отримати додаткову інформацію можна за адресою: 90100, Закарпатська обл., Іршавський р-н, м. Іршава, площа Народна, буд. 2 тел. (03144) 2-24-83;                                                                                                              

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ЙОГО ПОШТОВА ТА ЕЛЕКТРОННА АДРЕСИ ТА СТРОКИ ПОДАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ                                                                                                                                

ауваження і пропозиції до Звіту із стратегічної екологічної оцінки, проекту Детального плану території подаються до: виконавчого комітету Іршавської міської ради. 90100, Закарпатська обл., Іршавський р-н, м. Іршава, площа Народна, буд. 2. Відповідальна особа: Попдякуник Марина Іванівна тел. (03144) 5-02-22 e-mail: rada@irshava.info Строк подання зауважень і пропозицій до 16 жовтня 2019 року. Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.              

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ НАЯВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОВ’ЯЗАНОЇ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ НАСЕЛЕННЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

90100, Закарпатська обл., Іршавський р-н, м. Іршава, площа Народна, буд. 2 Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування відсутня.