Актуальні роз’яснення відділу містобудування та архітектури міської ради з найбільш запитуваних питань громадян (зокрема, що порушуються у зверненнях під час дії воєнного стану)

Найбільш поширеними зверненнями громадян під час дії воєнного стану є:

  • щодо забудови територій;
  • щодо розроблення детальних планів території у межах населених пунктів;
  • щодо планування території за межою населених пунктів;
  • щодо присвоєння, зміни, коригування адреси об’єкта будівництва та об’єкта нерухомого майна.

Роз’яснення надаються в усній формі безпосередньо при прийомі громадян.

Документи для отримання адміністративних та інших визначених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» послуг у сфері будівництва (зокрема видача містобудівних умов та обмежень; видача будівельних паспортів забудови земельної ділянки; листи про те, що містобудівні умови та обмеження не надаються; присвоєння, зміни, коригування адреси об’єкта будівництва та об’єкта нерухомого майна)  подаються до відділу містобудування та архітектури Іршавської міської ради Закарпатської області) за вибором заявника:

1) в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є суб’єкт звернення та суб’єкт надання відповідної послуги;

2) у паперовій формі особисто заявником через центр надання адміністративних послуг Іршавської міської ради або поштовим відправленням з описом вкладення.

Виключно в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є суб’єкт звернення та суб’єкт надання відповідної послуги, подаються документи для отримання таких адміністративних та інших визначених  Законом послуг щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (крім об’єктів, на які поширюється дія Закону України "Про державну таємницю"):

1) отримання вихідних даних (містобудівних умов та обмежень);

2) погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм згідно з частиною п’ятою статті 10 Закону України "Про будівельні норми";

3) присвоєння, зміни, коригування, анулювання адреси об’єкта нерухомого майна.

 Документи, що подаються для отримання адміністративних та інших визначених Законом послуг у сфері будівництва, повинні відповідати таким вимогам:

1) документи мають викладатися державною мовою;

2) текст документів має бути розбірливим (написаний машинодруком або від руки друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством.

 Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що посвідчує його особу відповідно до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". У разі якщо заявником є іноземець або особа без громадянства, документом, що посвідчує особу такого заявника, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу.

У разі подання документів представником власника (співвласників) об’єкта нерухомого майна заявник додатково пред’являє документ, що засвідчує його повноваження.

Заявник несе відповідальність за відповідність копій поданих документів в електронній формі оригіналам таких документів у паперовій формі. Такі копії засвідчують кваліфікованим електронним підписом заявника.

Подання документів з порушенням вимог, визначених цією частиною, є підставою для залишення таких документів без розгляду та повернення їх заявнику, про що повідомляється заявник.

Інформація та документи, надіслані заявниками в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою, для отримання послуг, визначених Законом, вважаються отриманими у день їх надходження, а у разі подання такої інформації та документів у неробочий час робочого дня, неробочий день, святковий або вихідний день - у перший робочий день, наступний за днем їх подання.

Результати адміністративних та інших визначених Законом послуг, що надаються з використанням електронної системи, за зверненням заявника надаються у паперовій формі.