Скликання: VIII скликання (2020-2025 рр.)
Сесія / комісія: 7 сесія
Тип документу: Проєкти рішень міської ради
Дата: 26.08.2021
Номер документу: 00
Назва документу: Про надання дозволу комунальному підприємству «Іршавське бюро технічної інвентаризації» Іршавської міської ради Закарпатської області на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок

П Р О Є К Т

УКРАЇНА

ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

_____ сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ________ року № ________

м. Іршава

 

 

Про надання дозволу комунальному підприємству «Іршавське бюро технічної інвентаризації» Іршавської міської ради Закарпатської області на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок

 

 

Відповідно до ст.ст. 26, 60, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення Комунального підприємства «Іршавське бюро технічної інвентаризації» Іршавської міської ради Закарпатської області (ЄДРПОУ 20448671), юридична адреса: м. Іршава пл. Народна, 1, (далі - КП «Іршавське БТІ») про надання дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок від _________ № ________, з метою поповнення обігових коштів та покращення розрахунків по платежах до бюджету та враховуючи рекомендації  постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та регуляторної політики від _______ 2021року, сесія Іршавської міської ради

 

В и р і ш и л а:

 

  1. Надати дозвіл КП «Іршавське БТІ» (ЄДРПОУ 20448671) на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) на наступних умовах:

1.1 Сума кредиту: загальний кредитний ліміт не може перевищувати  2 000 000.00  гривень 00 копійок (два мільйони гривень);

1.2 Зміна суми кредиту: може змінюватися протягом дії кредитного договору в межах погодженого вище загального кредитного ліміту без додаткових погоджень та без підписання додаткових угод до кредитного договору;

1.3 Відсоткова ставка за користування кредитом: за час фактичного користування кредитним лімітом банку сплачуються відсотки в розмірі 16,5% (шістнадцять цілих п’ять десятих відсотка) річних, відсотки у разі непогашення кредиту упродовж 30 днів з дати початку безперервного періоду, починаючи з 31-го дня після дати закінчення періоду, у котрому дебетове сальдо підлягало обнуленню (з моменту виникнення простроченої заборгованості): 33% (тридцять три відсотка) річних;

1.4 Комісії: комісія за користування кредитним лімітом (сплата щомісячно 1-го числа) від суми максимального сальдо кредиту, що існував на кінець банківського дня у будь-який з днів за попередній місяць — 0,3% (нуль цілих три десятих відсотка);

1.5 Строк дії дозволу, зазначеного в п.1 цього рішення – 1 рік (у випадку продовження строку дії кредитного договору дане рішення підлягає оновленню на новий строк).

2. Уповноважити директора КП «Іршавське БТІ» (ЄДРПОУ 20448671) В.Й. Васильця на укладання та підписання від імені підприємства з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) необхідних супроводжуючих правочинних документів та документів, пов’язаних з отриманням кредиту.

3. КП «Іршавське БТІ» здійснювати погашення та обслуговування кредиту за рахунок господарської діяльності суб'єкта господарювання.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та регуляторної політики.

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                   В. А. СИМКАНИНЕЦЬ