Іршавська міська громада

Закарпатська область, Хустський район

ПЕРЕЛІК адміністративних послуг, які надаються у центрі надання адміністративних послуг Іршавської міської ради

Дата: 11.03.2021 11:09
Кількість переглядів: 101

П Е Р Е Л І К

адміністративних послуг, які надаються у центрі надання адміністративних послуг Іршавської міської ради

 

1. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

2. Видача висновку державної експертизи землевпорядної документації

3. Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності.

4. Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару грунту) земельної ділянки

5. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

6. Реєстрація місця проживання/перебування особи

7. Зняття з реєстрації місця проживання особи

8. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

9. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

10. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

11.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

12. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

13. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

14. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

15. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

   землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

   обмеження у використанні земель;

   земельну ділянку

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

16. Видача довідки про:

   1) наявність та розмір земельної частки (паю);

   2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

17. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

18. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

19. Надання висновку про погодження документації із землеустрою

20.Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

21. Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

22. Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

23. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

24. Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки, надання дублікату будівельного паспорта

25. Видача дозволу на укладення договору щодо майна дитини, який підлягає нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, на відмову від належних дитині майнових прав, вчинення інших правочинів

26. Видача погодження на виїзд за кордон для відпочинку дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування

27. Надання висновку щодо можливості передання дитини матері чи батькові, які повернулися з місць позбавлення волі

28. Реєстрація декларації про утворення відходів

29. Надання комплексної послуги «єМалятко»:

            1) державна реєстрація народження та визначення походження дитини

2) реєстрація місця проживання

3) призначення допомоги при народженні дитини

4)призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

5) внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я

6) реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

7) видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

8) визначення належності новонародженої послуги до громадянства України

9)внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому

 

30. Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

31. Надання державної допомоги:

1) у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

2) при народженні дитини

3) при усиновленні дитини

4) на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

5)  на дітей одиноким матерям

32. Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

33. Надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами

34. Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

35. Надання державної соціальної допомоги на догляд

36. Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги

37. Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку

38. Надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним

39. Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

40. Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів

41. Призначення одноразової грошової/ матеріальної допомоги інвалідам та дітям-інвалідам

42. Призначення одноразової компенсації:

1) сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

2) дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

3) батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

43. Призначення грошової компенсації:

1) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад інвалідам війни та прирівняним до них особам;

 2) інвалідам замість санаторно-курортної путівки;

3) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спінального профілю) і назад особам, які супроводжують інвалідів I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку;

4) вартості самостійного санаторно-курортного лікування інвалідів

5) замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

6) інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

44. Видача направлення (путівки) інвалідам та/або дітям-інвалідам до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або органів соціального захисту населення (регіонального та місцевого рівнів)

45. Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення інвалідів автомобілем

46. Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів

47. Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці психоневрологічного інтернату дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату

48. Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги:
1) батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
2) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)
3) членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни
4) учасникам війни
5) інвалідам війни
6) особам, які постраждали від торгівлі людьми
7) інвалідам та дітям-інвалідам

49. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками):

1) інвалідів з дитинства та внаслідок загального захворювання

2) осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни

3) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”

4) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам

50. Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

51. Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу

52. Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме

53. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

54. Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

55. Видача довідки для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

56. Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

57. Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

58. Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо:

1) відмови від майнових прав підопічного

2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного

3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

4) укладення договорів щодо іншого цінного майна

5) управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа

6) передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі

 

 

59. Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо:

1) відмови від майнових прав підопічного

2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного

3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

4)укладення договорів щодо іншого цінного майна

 

 

60. Видача експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що проводять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

61. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об'єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта

62. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об`єкта, за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)

63. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації  самочинно збудованого об`єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду

64. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельних ділянках відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт

65. Внесення змін в зареєстровану декларацію про готовність до експлуатації об`єкта

66. Реєстрація повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

67. Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких  здійснюється на підставі будівельного паспорта

  1. Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)

69. Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт

70. Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта

71. Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)

72. Реєстрація повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт

73. Видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини

74. Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

75. Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

76. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці

77. Видача та анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

78. Відомча реєстрація, переєстрація, зняття з обліку  великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

 

80. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

81. Видача дозволу на спеціальне водокористування

82. Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду

83. Видача спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування (лісорубний квиток)

84. Видача спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісовий квиток)

85. Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин

86. Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів): 
  1) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; 
  2) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

87. Видача міжнародних ветеринарних сертифікатів (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва № 1, 2 та 3) – при переміщенні за межі України

88. Видача ветеринарних свідоцтв (для України форми № 1 та № 2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, районів, міст

89. Видача ветеринарних довідок – при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження).                                                                      

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь