Скликання: VIII скликання (2020-2025 рр.)
Сесія / комісія: 7 сесія
Тип документу: Проєкти рішень міської ради
Дата: 26.08.2021
Номер документу: 00
Назва документу: Про внесення змін до рішення сесії Іршавської міської ради від 29.01.2021 року № 220 «Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення Іршавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на території Іршавської міської територіальної громади на 2021-2022 роки»

П Р О Є К Т _3_

УКРАЇНА

ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

_____ сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ________ року № ________

м. Іршава

 

 

 

Про внесення змін до рішення сесії Іршавської міської ради від 29.01.2021 року № 220 «Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення Іршавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на території Іршавської міської територіальної громади на 2021-2022 роки»

 

 

Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з переформуванням Іршавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з 14.07.2021 року та розглянувши звернення першого відділу Хустського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 05.08.2021 року № 2981, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та регуляторної політики від _____________ року сесія Іршавської міської ради

 

В и р і ш и л а:

 

 1. Внести зміни до рішення сесії Іршавської міської ради від 29.01.2021 року № 220 «Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення Іршавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на території Іршавської міської територіальної громади на 2021-2022 роки», а саме:
  1.  Змінити назву установи із «Іршавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки» на «перший відділ Хустського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки».
  2.  Внести зміни до Програми матеріально-технічного забезпечення Іршавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на території Іршавської міської територіальної громади на 2021-2022 роки, виклавши її у новій редакції, що додається.

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та регуляторної політики (голова комісії В.Й. Василець.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів І.П. Васильцюна.

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                              В.А. СИМКАНИНЕЦЬ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням другої сесії міської ради

VІІІ скликання від 29.01.2021 р.№ 220

у редакції рішення _____ сесії міської ради VІІІ скликання від ________ №______

 

 

 

ПРОГРАМА

матеріально-технічного забезпечення першого відділу

Хустського районного територіального центру комплектування

та соціальної підтримки на території Іршавської міської

територіальної громади на 2021 – 2022 роки

 

Вступ

Програма матеріально-технічного забезпечення першого відділу Хустського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на території Іршавської міської територіальної громади на 2021 – 2022 роки (далі – Програма) розроблено на основі реалізації завдань, визначених Законом України від 6 грудня 1991 року № 1932-XII «Про оборону України», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

1. Загальні положення Програми

Основним принципом Програми є дотримання загальнодержавних інтересів, що досягаються шляхом формування системи взаємоузгоджених заходів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, інших військових формувань, створених відповідно до законів України на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях, спрямованих на виконання завдань територіальної оборони в районі відповідальності.

Програма – це узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, виконання яких передбачається з таким ступенем деталізації, який вважається доцільним з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку і спрямованих на створення правових, фінансових, економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку системи територіальної оборони.

2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму

Програма покликана вирішити проблему функціонування територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з метою виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, комплектування особовим складом Збройних Сил України за контрактом та призовом, організації оборонно-мобілізаційної роботи та підготовки з мобілізації людських і транспортних ресурсів, планування та ведення заходів територіальної оборони в особливий період, впровадження ефективної системи обслуговування та надання сервісних послуг щодо соціального і правового захисту відповідної категорії громадян згідно з чинним законодавством.

Функціонування територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) сприятиме забезпеченню прозорості в системі надання послуг військовозобов’язаним, резервістам, військовослужбовцям, ветеранам війни та військової служби, учасникам АТО та ООС, пенсіонерам з числа військовослужбовців та членам їх сімей, удосконаленню порядку комплектування Збройних Сил України особовим складом та організації оборонно-мобілізаційної роботи.

Програма визначає основні напрямки фінансування заходів матеріально- технічного забезпечення територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Програмою передбачаються заходи, спрямовані на:

 • проведення якісного відбору громадян на військову службу за контрактом;
 • проведення заходів бойової та мобілізаційної підготовки;
 • проведення ремонтних робіт будівель територіального центру;
 • переобладнання та оформлення приміщень для здійснення заходів соціального забезпечення громадян;
 • забезпечення приміщень ТЦК та СП меблями, засобами автоматизації та інформаційної підтримки;
 • виготовлення рекламної продукції та службової документації.

3. Мета Програми

Метою програми є матеріально - технічне забезпечення спільних заходів Іршавської міської ради та першого відділу Хустського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для здійснення заходів в системі надання послуг військовозобов’язаним, резервістам, військовослужбовцям, ветеранам війни та військової служби, пенсіонерам з числа військовослужбовців та членам їх сімей, удосконаленню порядку комплектування Збройних Сил України особовим складом та організації оборонно-мобілізаційної роботи.

4. Шляхи і засоби вирішення проблем, строки

та етапи виконання Програми

Реалізація Програми здійснюється у взаємодії Іршавської міської територіальної громади та першого відділу Хустського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з питань надання послуг військовозобов’язаним, резервістам, військовослужбовцям, ветеранам війни та військової служби, пенсіонерам з числа військовослужбовців та членам їх сімей, удосконалення порядку комплектування Збройних Сил України особовим складом, організації оборонно-мобілізаційної роботи та територіальної оборони у зоні відповідальності, виконання заходів з покращення матеріально-технічної бази ТЦК та СП для забезпечення належного військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді міста, піднесення престижу військової служби, створення гідних та належних умов функціонування призовної дільниці.

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законом (додаток 1).

Термін реалізації Програми - 2021-2022 рік.

Показники Програми за необхідності можуть коригуватися у випадках зміни в законодавстві, економічних та соціальних умов, тощо.

5. Завдання та результативні показники Програми

Основними завданнями Програми є матеріально-технічне забезпечення першого відділу Хустського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу забезпечити якісне виконання заходів з надання послуг військовозобов’язаним, резервістам, військовослужбовцям, ветеранам війни та військової служби, пенсіонерам з числа військовослужбовців та членам їх сімей, удосконалення порядку комплектування Збройних Сил України особовим складом, організації оборонно-мобілізаційної роботи та територіальної оборони у зоні відповідальності, покращення матеріально- технічної бази ТЦК та СП для забезпечення належного військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді міста, піднесення престижу військової служби, створення гідних та належних умов функціонування призовної дільниці та роботи міської призовної комісії.          

Основними напрямками реалізації програми є:

 • проведення якісного відбору громадян на військову службу за контрактом;
 • проведення заходів бойової та мобілізаційної підготовки;
 • проведення ремонтних робіт будівель територіального центру;
 • переобладнання та оформлення приміщень для здійснення заходів соціального забезпечення громадян;
 • забезпечення приміщень ТЦК та СП меблями, засобами автоматизації та інформаційної підтримки;
 • виготовлення рекламної продукції та службової документації.

6. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, незаборонених чинним законодавством згідно до обсягу коштів, визначеного у додатку 2.

Розпорядником коштів по Програмі визнати Іршавську міську раду.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                        І.В. СЕМАК